bjorklund_0
Utbildningspolitik

Björklund: ”Jag är mycket besviken”

Fp-ledaren Jan Björklund är besviken över uppgörelsen mellan S, Mp och V om vinster i välfärden och kommer inte bidra till att förslaget går igenom i riksdagen. Men utbildningsminister Gustav Fridolin är inte orolig:
– Jag tror att vi har goda möjligheter. Majoriteten av väljarna i alla partier är tydliga med att de vill ha den här typen av regelverk. Det kommer politikerna lyssna på, säger han till Skolvärlden.

Jan Björklund skrädde inte orden vid den presskonferens som han höll med anledning av att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu har en överenskommelsen om vinster i välfärden. Det här betyder att Friskoleuppgörelsen i praktiken är död och begraven från och med idag, menade han.

– Jag är personligen mycket besviken. Vi hade en uppgörelse över blocken om friskolorna som innebar ett stort framsteg och som jag och Stefan Löfven skakade hand på. Nu sviker Stefan Löfven vår uppgörelse och mitt förtroende för den nya regeringen är naggat i kanten.

Enligt Jan Björklund betyder överenskommelsen om begränsat vinstuttag att valfriheten, även om den formellt finns kvar, i praktiken kommer att begränsas eftersom aktörerna nu kommer att bli färre. Han är också mycket kritiskt till förslaget om att låta kommunerna få avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte. 

I S-V-Mp-överenskommelsen står det att skattemedel ska användas enbart till den verksamhet de är avsedda för. Är inte det rimligt?
– Jo. Det är bara det att om man förbjuder vinstutdelning så kommer man inte få speciellt många friskolor. Jag skulle säga att de flesta som startar fristående skolor i första hand inte gör det av vinstintresse. Men, när man startar ett friskoleföretag så tar man en stor ekonomisk risk. Man kan till och med gå i konkurs och om någon ska vara beredd att ta den risken måste det också finnas möjlighet till vinst. Nu kommer väldigt få friskolor att startas, säger Jan Björklund till Skolvärlden.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har en annan bild av läget. Han säger till Skolvärlden att den oro som finns över att vinstdrivande skolor nu kommer att lägga ner sin verksamhet är obefogad.

– Det är tråkigt att man för att vinna poäng i en politisk debatt väljer att sprida oroa bland elever och lärare. Vi vet av undersökningar som är gjorda bland friskolorna att nio av tio säger att de kommer att driva verksamheten vidare även om det blir regler som begränsar vinstutdelningen, säger Gustav Fridolin och fortsätter.

– 10 procent säger något annat och det är ungefär lika många friskolor som säger att de inte vill att lärarna ska ha meddelarfrihet, då vill de inte vara kvar. Om det fortfarande finns aktörer i svensk skola som inte är där för att eleverna ska ha en bra skola utan för att tjäna pengar, ja då får de överlåta sin verksamhet till mer seriösa aktörer.

Ser du ingen risk för minskad mångfald? 
– Nej, det här innebär snarare förbättrade villkor för idéburna aktörer. Den mångfald vi efterstävar är en mångfald av olika idéer och pedagogiker. Vi har sett att de aktörer som inte är seriösa har drivit ner förtroendet också för de seriösa, idéburna aktörerna. Så jag skulle säga att det långsikta hotet mot mångfalden snarare är att bibehålla det nuvarande regelverket, säger Gustav Fridolin. 

Vad tror du om era möjligheter att få igenom det här förslaget?
– Jag tror faktiskt att de är bra. Idag kommer vi att höra många hårda ord i den politiska debatten, det hör till. Men svenska politiker brukar i slutändan lyssna på sina väljare och majoriteten av väljarna i alla partier är tydliga med att de vill ha den här typen av regelverk. Och jag tror inte att något parti vill gå till val 2018 med beskedet att det var vi som räddade kvar ett regelverk där det går att tjäna pengar på barnen i skolan, säger Gustav Fridolin till Skolvärlden. 

Men Jan Björklund säger sig inte vilja medverka till att förändringarna genomförs och han tror att övriga allianspartier kommer göra samma bedömning som han. 

– Jag bedömer att det inte finns någon möjlighet att stötta det här förslaget, säger han.

friddan_2
Kommentera