storvretskolan

Storvretskolan i Botkyrka. Foto: Google.

Skolinspektionen

Botkyrka efter det unika beslutet: ”Det är tungt”

För första gången har Skolinspektionen tagit beslutet att gå in och ta över en kritiserad skola – för att säkerställa att bristerna åtgärdas.
– I det här fallet har vi missat i bedömningen, säger Mikael Caiman Larsson, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun.

Mer om beslutet:

Statliga åtgärder för rättelse är det sista steget i en åtgärdstrappa när det gäller kommunala skolor. Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, men kan besluta om statliga åtgärder för rättelse som kommunen ska bekosta.

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Skolinspektionen och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. 

Statliga åtgärder för rättelse mot kommun eller landsting är en sanktion som är tänkt att motsvara återkallelse av godkännande för fristående huvudmän. Vad som vidtas inom statliga åtgärder för rättelse kan variera.

Läs beslutet i sin helhet här.

Källa: Skolinspektionen

Under onsdagen meddelade Skolinspektionen ett beslut om statliga åtgärder för rättelse för Storvretsskolan i Botkyrka, det vill säga att myndigheten går in för att styra upp situationen på skolan. Något som aldrig tidigare har gjorts på en skola.

Det innebär att Skolinspektionen utser två särskilda rådgivare som på heltid kommer att tjänstgöra på skolan, och stödja utvecklingsarbetet i samverkan med kommunen.

Bakgrunden till beslutet är att Skolinspektionen vid flera tillfällen pekat på brister som man anser att kommunen inte åtgärdat i tillräcklig utsträckning på Storvretskolan. Bland annat ser Skolinspektionen att skolan brister i särskilt stöd till elever med behov, tryggheten och studieron, lärarnas samverkan över ämnesgränserna och i värdegrundsarbetet på skolan.

Mikael Caiman Larsson, utbildningsdirektör på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, säger att man tar beslutet på allra största allvar. 

– Det blir särskilt allvarligt i relation till vårt grunduppdrag att fokusera på barn- och ungdomslärande och att erbjuda den bästa av utbildningar. Beslutet konstaterar att vi tyvärr har brustit i de delarna – och det är tungt, säger han till Skolvärlden. 

Samtidigt ställer sig kommunen positiv till de insatser som Skolinspektionen erbjuder och Mikael Caiman Larsson betonar att man nu gärna vill samarbeta med myndigheten kring att lösa problemen på skolan. 

– Vi har arbetat med Storvretsskolan under en lång tid och verkligen satsat på skolan, men det har inte räckt till och vi har inte uppnått avsedd effekt. Nu ser vi fram emot att samarbeta med Skolinspektionen.

Det låter som att ni inte kommer att överklaga beslutet? 

– Rent formellt har vi inte tagit ställning till det än. Det här är fortfarande ett nytt beslut. Grundläget är att vi inser att insatserna måste förstärkas och vi gör det gärna tillsammans med Skolinspektionen, säger Mikael Caiman Larsson. 

Håller du med om problembilden som ges i Skolinspektionens beslut? 

– Min bild är att åtgärderna på skolan hade haft större effekt än vad Skolinspektionen konstaterar och i den meningen är jag överraskad över beslutet. Men det är inte heller så att jag skjuter ifrån mig och säger att Storvretsskolan är problemfri, för det är den inte. Men beslutet var mer långtgående än vad jag hade väntat mig. 

Vad önskar du att ni hade gjort annorlunda? 

– Den här situationen som har uppkommit där inspektionen kritiserar oss på det här sättet, och där vi då ytterst uppvisar brister som relaterar till lärandeutveckling för våra barn, så skulle jag velat att våra insatser var ännu mer kraftfulla. I det här fallet har vi missat i bedömningen. Vi borde ha satt in andra åtgärder, eller samma åtgärder men i mer komplex omfattning. 

Peter Bergander, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Botkyrka, säger i en tidigare intervju med Skolvärlden att en stor anledning till varför det har varit besvärligt under en längre tid på skolan är för att det har saknats viktiga resurser.  

– Den stackars rektorn jobbar livet av sig men hon har inte fått det stödet som hon skulle ha behövt. Man har gjort en del åtgärder, men det är inte tillräckligt. 

Mikael Caiman Larsson håller inte med om den bild som ges. 

– I många fall har jag och LR likartade bilder av utbildningsorganisationen i Botkyrka. Men i det här fallet så pratar vi om Storvretsskolan och det är en av de enheter som har gynnats mest. Vi har en resursfördelning som vilar på socioekonomiska förtecken och Storvretsskolan är en av de enheter som mest gynnas av det systemet, säger han och fortsätter: 

– Sedan har vi skjutit in extra medel för att kunna förstärka andelen vuxna på skolan, parallellt med själva systemet som skapar den ekonomiska ramen för hela organisationen. 

Har det varit tillräckligt? 

– Det är jättesvårt att säga, kvaliteten mäts inte endast i hur mycket pengar man petar in i en verksamhet. Men vi har ändå tänkt att de här ekonomiska tillskotten ska bidra till förutsättningar som är gynnsamma för att skapa god kvalitet. Jag kan inte svara på om det är tillräckligt.

Tror du att beslutet kan leda till att fler skolor i kommunen gynnas av Skolinspektionens beslut?

– Jag tror att samarbetet med Skolinspektionen kommer att gynna oss. Vi kommer att få del av kvaliteter som Skolinspektionen både rekommenderar och representerar – och det kommer att skapa ett lärande för vår del. Det sker ett synliggörande och kvalitetsutvecklingen kan också få ytterligare bistånd i de insatser som vi kommer att få pröva på Storvretsskolan. Det här kan bli uppstarten på något nytt och bättre för Storvretsskolan, och förhoppningsvis för andra skolor också, säger Mikael Caiman Larsson.   

Tror du vi kommer att få se fler sådana här beslut runt om i Sverige framöver? 

– Ja, det tror jag. Det är kopplat till en allvarsam situation på Storvretsskolan i det här fallet men jag tänker också att man från Skolinspektionens sida också signalerar att det är ett verktyg man är beredd att använda sig av igen, säger han

Kommentera