Annons
Efter en digital inspektion har Arbetsmiljöverket beslutat att inte godkänna skyddstoppet på Polhemskolan i Lund. Foto: Shutterstock.com

Därför hävde Arbetsmiljöverket fackets skyddsstopp

Publicerad 3 februari 2021

Relaterat

Arbetsmiljöverket genomförde inspektionen av Polhemskolan i Lund på distans, men anser att lärare och elever kan vistas i lokalerna. Bedömningen kritiseras av LR, men försvaras av myndigheten.

Skolvärlden har tidigare i veckan rapporterat om hur Lärarnas Riksförbund hindrade elever och lärare att återvända till Polhemskolan i Lund genom ett skyddsstopp med hänvisning till smittspridning och lärarnas arbetsbörda. Stoppet trädde i kraft i måndags, men hävdes dagen därpå av Arbetsmiljöverket, som inte anser att det fanns tillräckliga skäl för att hålla elever och personal hemma.

Robert Jivegård. – Vi är besvikna över utfallet. Vi anser fortfarande att det är oklokt att 1000 personer ska åka till skolan där det är mycket svårt att hålla avstånd, sa Robert Jivegård, kommunombud och huvudskyddsombud på LR Lund, i samband med beskedet.

Beslutet att inte godkänna skyddsstoppet fattades efter att Arbetsmiljöverket genomfört en digital inspektion.

– När arbetsmiljöverket ska fatta beslut i ett skyddsstopp så bedömer vi vilka risker som föranlett stoppet och vilka åtgärder som arbetsgivarna vidtagit, planerar att göra eller redan har gjort. För att vi ska ta över ett skyddsstopp ska det vara förenat med livsfara för en arbetstagare att vistas på arbetsplatsen. I det här fallet är vår bedömning att det inte är så, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Att inspektionen skedde utan lärare och elever närvarande motiveras med att myndigheten beslutat att inspektioner bör göras på distans när det är möjligt.

– På grund av pandemin ska alla inspektioner som går att genomföra på distans också göras det. Framför allt för att minska risken att våra inspektörer blir en del av smittkedjan genom att åka mellan olika arbetsplatser och träffa personer där, säger Ulrika Scholander.

Enligt sektionschefen finns det ingen konflikt i att myndigheten genomförde sin egen inspektion digitalt, och samtidigt bedömer att elever och skolpersonal kan befinna sig i lokalerna.    

– Det handlar inte om att vi ställer olika arbetsgrupper mot varandra, utan om att vi faktiskt har ett ansvar att försöka undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt. När vi ser att vi kan fatta beslut utan att ha fysiska möte så gör vi det.

Tillvägagångssättet har dock fått Lärarnas Riksförbund att reagera. Robert Jivegård uppger till SVT Nyheter Skåne att lärarfacket förvånas över att Arbetsmiljöverkets egna riskbedömningar inte möjliggör för inspektörerna att göra en inspektion på plats, men ändå bedömer att lärare och elever kan vara i skolan. ​

Ulrika Scholander menar dock att det kritiken grundar sig i ett missförstånd.

Ulrika Scholander.– Vi genomför fysiska inspektioner när vi behöver det för att fatta beslut, även om vi i detta ärende hade haft en inspektör ute hade vi hävt stoppet så det är inte kopplat till varandra.

Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, riskbedöma och vidta de åtgärder som krävs för att lärare och elever ska kunna arbeta riskfritt, fortsätter hon.

– Även om vi har bedömt i ett skyddsombudsstopp att det inte är allvarlig fara för liv och hälsa så kan det fortfarande finnas brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren har ansvar för att åtgärda.

Hur utbredd smittspridningen behöver vara för att Arbetsmiljöverket ska kliva in och godkänna ett skyddstopp är enligt Ulrika Scholander​ svårt att svara på. 

– Vi fattar beslut utifrån de åtgärder som man har vidtagit på skolan och här kan inte vi se att det är förenat med omedelbar fara för liv och hälsa, det vill säga livsfara, för lärarna att vistas på skolan. Däremot kan det fortfarande finns brister som arbetsgivaren i samverkan med skyddsombudet behöver arbeta med och åtgärda för att det ska bli en bättre arbetsmiljö.

LR:s förslag var att gymnasieskolorna i Lund skulle fortsätta bedriva undervisning på distans fram till sportlovet, för att därefter kunna utvärdera smittläget. Arbetsmiljöverket beslut att häva skyddsstoppet på Polhemskolan i Lund innebär istället att en tredjedel av gymnasieskolans elever från och med onsdag undervisas i klassrummen, medan två tredjedelar följer lektionen hemifrån. Det betyder att av samtliga 2 500 elever och 200 personal kommer totalt 1000 personer att vistas på skolan samtidigt.

– Skyddsombud kan också använda av en så kallad 6:6a enligt arbetsmiljölagen för att begära åtgärder från arbetsgivaren. Om man som skyddsombud inte kommer överens med arbetsgivaren om vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetstagarna ska kunna arbeta på ett bra sätt, att man kan göra en skyddsombudsframställan som prövas av Arbetsmiljöverket, säger Ulrika Scholander.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons