Arbetsmiljöverket

Efter en digital inspektion har Arbetsmiljöverket beslutat att inte godkänna skyddstoppet på Polhemskolan i Lund.

| Foto: Shutterstock.com
Corona

Därför hävde Arbetsmiljöverket fackets skyddsstopp

Arbetsmiljöverket genomförde inspektionen av Polhemskolan i Lund på distans, men anser att lärare och elever kan vistas i lokalerna. Bedömningen kritiseras av LR, men försvaras av myndigheten.

Skolvärlden har tidigare i veckan rapporterat om hur Lärarnas Riksförbund hindrade elever och lärare att återvända till Polhemskolan i Lund genom ett skyddsstopp med hänvisning till smittspridning och lärarnas arbetsbörda. Stoppet trädde i kraft i måndags, men hävdes dagen därpå av Arbetsmiljöverket, som inte anser att det fanns tillräckliga skäl för att hålla elever och personal hemma.

Robert Jivegård.
Robert Jivegård. | Foto: Andreas Hillergren

– Vi är besvikna över utfallet. Vi anser fortfarande att det är oklokt att 1000 personer ska åka till skolan där det är mycket svårt att hålla avstånd, sa Robert Jivegård, kommunombud och huvudskyddsombud på LR Lund, i samband med beskedet.

Beslutet att inte godkänna skyddsstoppet fattades efter att Arbetsmiljöverket genomfört en digital inspektion.

– När arbetsmiljöverket ska fatta beslut i ett skyddsstopp så bedömer vi vilka risker som föranlett stoppet och vilka åtgärder som arbetsgivarna vidtagit, planerar att göra eller redan har gjort. För att vi ska ta över ett skyddsstopp ska det vara förenat med livsfara för en arbetstagare att vistas på arbetsplatsen. I det här fallet är vår bedömning att det inte är så, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Att inspektionen skedde utan lärare och elever närvarande motiveras med att myndigheten beslutat att inspektioner bör göras på distans när det är möjligt.

– På grund av pandemin ska alla inspektioner som går att genomföra på distans också göras det. Framför allt för att minska risken att våra inspektörer blir en del av smittkedjan genom att åka mellan olika arbetsplatser och träffa personer där, säger Ulrika Scholander.

Enligt sektionschefen finns det ingen konflikt i att myndigheten genomförde sin egen inspektion digitalt, och samtidigt bedömer att elever och skolpersonal kan befinna sig i lokalerna.    

– Det handlar inte om att vi ställer olika arbetsgrupper mot varandra, utan om att vi faktiskt har ett ansvar att försöka undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt. När vi ser att vi kan fatta beslut utan att ha fysiska möte så gör vi det.

Tillvägagångssättet har dock fått Lärarnas Riksförbund att reagera. Robert Jivegård uppger till SVT Nyheter Skåne att lärarfacket förvånas över att Arbetsmiljöverkets egna riskbedömningar inte möjliggör för inspektörerna att göra en inspektion på plats, men ändå bedömer att lärare och elever kan vara i skolan. ​

Ulrika Scholander menar dock att det kritiken grundar sig i ett missförstånd.

Ulrika Scholander.
Ulrika Scholander.

– Vi genomför fysiska inspektioner när vi behöver det för att fatta beslut, även om vi i detta ärende hade haft en inspektör ute hade vi hävt stoppet så det är inte kopplat till varandra.

Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, riskbedöma och vidta de åtgärder som krävs för att lärare och elever ska kunna arbeta riskfritt, fortsätter hon.

– Även om vi har bedömt i ett skyddsombudsstopp att det inte är allvarlig fara för liv och hälsa så kan det fortfarande finnas brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren har ansvar för att åtgärda.

Hur utbredd smittspridningen behöver vara för att Arbetsmiljöverket ska kliva in och godkänna ett skyddstopp är enligt Ulrika Scholander​ svårt att svara på. 

– Vi fattar beslut utifrån de åtgärder som man har vidtagit på skolan och här kan inte vi se att det är förenat med omedelbar fara för liv och hälsa, det vill säga livsfara, för lärarna att vistas på skolan. Däremot kan det fortfarande finns brister som arbetsgivaren i samverkan med skyddsombudet behöver arbeta med och åtgärda för att det ska bli en bättre arbetsmiljö.

LR:s förslag var att gymnasieskolorna i Lund skulle fortsätta bedriva undervisning på distans fram till sportlovet, för att därefter kunna utvärdera smittläget. Arbetsmiljöverket beslut att häva skyddsstoppet på Polhemskolan i Lund innebär istället att en tredjedel av gymnasieskolans elever från och med onsdag undervisas i klassrummen, medan två tredjedelar följer lektionen hemifrån. Det betyder att av samtliga 2 500 elever och 200 personal kommer totalt 1000 personer att vistas på skolan samtidigt.

– Skyddsombud kan också använda av en så kallad 6:6a enligt arbetsmiljölagen för att begära åtgärder från arbetsgivaren. Om man som skyddsombud inte kommer överens med arbetsgivaren om vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetstagarna ska kunna arbeta på ett bra sätt, att man kan göra en skyddsombudsframställan som prövas av Arbetsmiljöverket, säger Ulrika Scholander.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm