peter_heddelin

Peter Heddelin är rektor och en av grundarna av Amerikanska gymnasiet.

Treterminssystem

De blir först i Sverige med tre terminer

Tre terminer, kortare sommarlov, och längre höst- och sportlov. Det är planen när Amerikanska gymnasiet drar igång sin verksamhet.
– Vi tror att det här kommer att underlätta för lärarna, säger skolans rektor Peter Heddelin.

Ett läsår på Amerikanska gymnasiet

Termin 1: 13 augusti – 25 oktober

Termin 2: 11 november – 7 februari

Termin 3: 24 februari – 10 juni

Novemberlov: vecka 44, 45

Jullov: vecka 51, 1

Sportlov: vecka 7, 8

Påsklov: vecka 16

Såväl riksdags- som kommunalpolitiker har då och då försökt driva igenom en reform som ska dela in det svenska skolåret i tre terminer, men utan framgång. Amerikanska gymnasiet i Göteborg väntar inte på politiska beslut, utan bestämmer sig på egen hand för att frångå det svenska systemet med två terminer och ett långt sommarlov i mitten. Skolan öppnar hösten 2019.

– Vi började för tre år sedan och tittade på skolan som ett blankt papper. Vi frågade oss ”hur kan man få så bra förutsättningar för elever och lärare som möjligt?”. Tittar man på forskningen så hittar man en mängd studier, från 1908 och framåt, som pekar på att det långa sommarlovet är negativt för inlärningen, säger Peter Heddelin.

Inspirationen till treterminssystemet finns som namnet antyder i USA, men även länder som Storbritannien, Frankrike, Portugal och Japan har liknande system.

Peter Heddelin har jobbat som rektor och verksamhetschef för gymnasieskolor i både privat och kommunal regi, och han tror att modellen med tre terminer är bättre för lärarna.

– Där jag är rektor just nu upplever jag att lärarna får jaga eleverna vid slutet av läsåret. Men i vårt nya system får eleverna två prognoser per år, en i slutet av varje termin. Då får vi med eleverna på ett annat sätt, när det är tydligare var man ligger. Lärarna ska inte behöva jaga eleverna utan det är tydligt hela året hur de ligger till.

Betyder det att lärarna kommer att behöva lägga mer tid på bedömning?

– Min bild är att det tvärtom kommer att underlätta för lärarna. Det har ändå koll på elevernas nivå, men på det här sättet blir det tydligare för alla.

Han tror att de mer utspridda lovdagarna är en fördel för lärarna. Genom att skära ner på sommarlovet i juni och augusti så förlängs både höst och sportlov till två veckor.

– Vi tror att vi kan balansera året bättre. Vecka 43 är en tuff period för lärarna, och den utökade möjligheten till återhämtning kommer betyda mycket.

Faktum är att Peter Heddelin tror så starkt på att det här är bra för lärarna att han bedömer det som en rekryteringsfördel.

– Vi är rätt säkra på att det här är ett sätt att locka lärare. Sverige står mitt i en stor lärarbrist och jag har redan ett trettiotal spontanansökningar. Vi har inte ens aktivt börjat söka folk ännu, säger han.

Ett treterminssystem är genomförbart med rådande lagar och regler för skolan, men huvudmän har inte rätt att förlägga någon undervisning i juli månad. Peter Heddelin hade annars gärna sett hela fyra terminer.

Tre terminer är så bra vi kan få det i Sverige. Men forskning i USA på de stater som har fyra terminer visar att de är det mest framgångsrika systemet, säger han.

För att komma så nära som möjligt kommer skolan att erbjuda frivilliga kurser för eleverna i New York och Los Angeles under juli månad.

Men det ligger väl i skolans och lärarnas intresse att alla elever har någon ledighet på sommaren?

– De kommer fortfarande ha ett sommarlov, men delvis ägna sig åt att hålla igång sin lärprocess, säger Peter Heddelin.

Kurserna de läser i USA kommer att ligga helt utanför den svenska gymnasieskolan och påverkar inte den bedömning som görs av elevernas svenska lärare.

Kommentera