barn_0

”Man har sett att det finns ett kunskapstapp hos elever under sommaren”, säger Sara Wettergren (L), skolkommunalråd i Malmö.

Skolsystemet

Här kan tre terminer bli verklighet nästa läsår

Ett kortare sommarlov för både lärare och elever – två kommuner är på gång att testa tre terminer i grundskolan. Kanske redan nästa år.

Det är inte första gången tre-terminssystemet är på tapeten. Förslaget har tidigare lagts fram av politiker på både kommun- och riksnivå, och vid höstens terminsstart öppnade friskolan Amerikanska gymnasiet i Göteborg. Den första skolan i Sverige med tre terminer.

Hittills har ingen kommun valt att gå ifrån det traditionella två-terminssystemet, men nu står det klart att både Malmö och Enköping har ambitionen att testa tre terminer.

I Malmö har förslaget, som kommer från förvaltningen, fått stöd av kommunledningen. Enligt skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) är det långa sommarlovet negativt för de elever som har sämst förutsättningar.

Sara Wettergren.
Sara Wettergren.

– Man har sett att det finns ett kunskapstapp hos elever under sommaren. Malmö är ju en stad som har väldigt hög socioekonomisk komplexitet. Det är många barn som lever i utanförskap och som inte har svenska som modersmål, säger hon.

Tanken är att genomföra ett pilotprojekt där några skolor testar systemet med tre terminer. Men exakt när det blir är svårt att säga, menar Sara Wettergren.

– Kanske nästa år, men det beror helt på. Ska vi göra en sån här pilot måste vi naturligtvis ha med oss skolorna. De måste tycka att det är en bra idé, annars kommer det här aldrig att fungera. Förvaltningen får också ta en diskussion med facken, säger hon.

Om pilotprojektet genomförs kommer sommarlovet bli kortare. Den lediga tiden läggs istället ut på övriga året.

– Vi är inte ute efter att öka lärarnas undervisningstid. Jag är fullt medveten om att läraryrket är väldigt intensivt, säger Sara Wettergren.

Skulle lärarna sätta betyg varje termin?

– Det kan jag inte uttala mig om hur det skulle se ut faktiskt. Det är en sak som förvaltningen kommer att få titta på.

Finns inte ett uns i min kropp som inte tror att vi skulle kunna skapa något bättre

Anders Härdevik, verksamhetschef för grundskolorna i Enköpings kommun, är också inne på att det långa sommarlovet är negativt för eleverna.

– Uppehåll på tio, elva veckor är inte bra. Det blir för långa glapp i elevers strukturerade lärande och man får börja om. Det tror jag hela skolvärlden är överens om, säger han.

Anders Härdevik.
Anders Härdevik.

Förslaget med tre terminer är just nu ute på remiss hos grundskolorna i kommunen. Skolorna har till den sista november på sig att säga om de är intresserade av att gå vidare och prata mer om modellen.

Anders Härdeviks förhoppning är att några skolor kan gå i ”skarpt läge” hösten 2020.

– Vare sig vi vill eller inte måste vi erkänna att systemet vi nu finns i är bland de äldsta kända systemen i det här landet som fortfarande lever kvar. Jag är övertygad att med en bra dialog så kan vi få till något som är mycket bättre, men det finns mycket oro och den ska vi ta på allvar, säger han.

– Det finns inte ett uns i min kropp som inte tror att vi skulle kunna skapa något bättre år 2020 än ett system som har funnits sen 1842, säger han.

Han säger att han inte tror att ett tre-terminssystem skulle innebära mer jobb för lärarna.

– Tvärtom. I det här systemet finns det också ett förslag som innebär att lärare får möjligheten att mötas varannan vecka för att få tid att prata om det professionella uppdraget. Vi försöker minska pressen.

Tror inte att ett tre-terminssystem gör yrket mer attraktivt

Sara Svanlund, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger att det är viktigt att kunna motivera varför man vill ändra till tre terminer.

– Om det är så att man tycker att eleverna glömmer kunskaper under sommaren kan det förstås vara ett argument, men det måste finnas forskning som stödjer att det finns fördelar med att ändra terminssystemet. Det ska gynna skolan och det kunskapsuppdrag som skolan har, säger hon.

Det är också viktigt att lärarnas villkor tas i beaktning, säger Sara Svanlund.

Sara Svanlund.
Sara Svanlund.

– Visst kan man sätta sig ned och diskutera förändringar inom rådande arbetstidssystem om det finns ett intresse hos lärarna, men det finns vissa saker man måste titta på, exempelvis feriedagarnas placering.

– I och med dagens lärarbrist ska vi ju försöka göra saker så att läraryrket blir attraktivt, och jag tror inte att ett tre-terminssystem gör yrket mer attraktivt.

Skulle det påverka lärarna på något mer sätt?

– Om man tänker på de högre årskurserna sätter man betyg varje termin, och skulle man göra det här också finns det risk att det blir en tyngre arbetsbelastning för lärarna.

Kommentera