elever_2

Malmö stad skickat en hemställan till regeringen om att få prova treterminssystem på några av sina skolor.

| Foto: Shutterstock
Treterminssystem

Malmö vill testa tre terminer – ser paralleller med coronakrisen

Malmö stad vill bryta upp läsåret i tre terminer på sina skolor – och ser intressanta paralleller med coronasituationen. 
– Nu handlar debatten mycket om kunskapstapp och långvarig frånvaro – och det är frågor som faktiskt ligger i treterminssystemet, säger skolkommunalrådet Sara Wettergren (L).

Skolvärlden har tidigare belyst Malmös kommunlednings ambition att låta några grundskolor på prov bryta upp läsåret i tre terminer. Nu har Malmö stad skickat en hemställan till regeringen om att få göra undantag från två paragrafer i skollagen.

– Vi vill prova detta och tror att det kan vara ett sätt att förbättra både kunskapen och behörigheten bland eleverna. Under coronapandemin har vi sett hur många elever i Malmö är frånvarande under lång tid och vi kämpar verkligen med att få tillbaka barnen i skolan, säger Sara Wettergren och fortsätter:

– Nu handlar debatten mycket om kunskapstapp, långvarig frånvaro och om eleverna kommer att klara av att få fullständiga betyg i slutet på terminen – och det är frågor som faktiskt ligger i treterminssystemet. Jag tycker det är intressant att man kan se paralleller, även om treterminssystemet inte har att göra med coronakrisen på något sätt. Men det är frågeställningar som aktualiseras med smittan.

Sara Wettergren.
Sara Wettergren.

Det kan uppfattas som märkligt att ni lägger tid på den här frågan under coronapandemin. Hur ser du på det?

– Vi har bara behandlat ärendet i olika instanser, ärendet är redan förberett sedan i höstas. Vi kan hoppas få svar på detta senare i år tror jag. Bara att skicka iväg det här och registrera det på regeringskansliet tar säkerligen några veckor. Det tycker jag är rimligt med tanke på den kris vi befinner oss i, säger hon.

Sara Wettergren tillägger samtidigt att Malmö stads absoluta fokus just nu ligger på att hantera coronasituationen. 

– Men man ska komma ihåg att det kommer en tid efter coronan och det här är en fråga som är på lång sikt. Skulle vi få ett ja till ett försök, då ska vi i sådana fall göra en större utredning och naturligtvis koppla in fackliga organisationer.

Catarina Niwhede, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad, tycker att man ska diskutera frågan om treterminssystemet centralt i stället.

– Ingen av oss i facket tycker att det här är en lokal fråga. Personligen tycker jag inte att det är regeringen som ska hantera frågan, utan det är parterna – SKR och Lärarnas samverkansråd – som ska ta den diskussionen. Att man hoppar över det ledet tycker jag är märkligt.

Hon har även svårt att förstå syftet med treterminssystemet.

 – De menar att om man krymper elevernas sommarlov så tappar de inte så mycket kunskap och de tänker främst då på de nyanlända. Men vi tror att man kan lösa det på andra sätt genom att man har svenskundervisning på sommaren för de eleverna.

Hur ser du på att man har skickat en hemställan till regeringen nu under coronakrisen?

– Vi tycker det är att ha fel fokus när vi sitter mitt i en kris och har andra viktigare frågor att diskutera och lösa. Det är märkligt att man plockar upp det här nu. Det finns andra viktigare frågor att diskutera i skolan än terminssystem.

Hur har dialogen mellan er och förvaltningen sett ut sedan förra året?

– Nä, vi har inte haft någon dialog i den här frågan. Vi blev väldigt förvånade över det här tilltaget kom nu.

Kommentera