school-kids

Försöket med treterminssystem slås ned av regeringen. Foto: Shutterstock

Treterminssystem

Inget treterminssystem i Malmö

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet. Anledningen är att försöket skulle bryta mot skollagen. 

Skolvärlden har tidigare skrivit om Malmös kommunledning som på prov ville låta ett par grundskolor i kommunen testa på ett läsår med tre terminer. Nu står det klart att försöket inte blir av. Utbildningsdepartementet menar att det inte går att genomföra försöket eftersom det skulle gå emot två paragrafer i skollagen. 

I en tidigare intervju med Skolvärlden förklarade skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) att hon kunde se paralleller mellan coronapandemin och försöket med treterminssystemet. Ett av krisens många frågetecken har varit just hur eleverna drabbas i och med att många varit frånvarande under en längre tid. Detta är problem som är kommunledningen hoppades att treterminssystemet skulle lösa.

– Nu handlar debatten mycket om kunskapstapp, långvarig frånvaro och om eleverna kommer att klara av att få fullständiga betyg i slutet på terminen – och det är frågor som faktiskt ligger i treterminssystemet. Jag tycker det är intressant att man kan se paralleller, även om treterminssystemet inte har att göra med coronakrisen på något sätt. Men det är frågeställningar som aktualiseras med smittan, sa Sara Wettergren till Skolvärlden i början av maj. 

Anledningen till att försöket inte får genomföras handlar om att det strider mot två paragrafer i skollagen, som reglerar hur ett läsår är uppbyggt samt vid vilken tidpunkt och frekvens som eleverna ska betygsättas. Treterminssystemet var tänkt att bestå av ett kortare sommarlov då det upplevdes att elever tappade på att inte ha ett kontinuerligt lärande. Eleverna skulle även betygsättas tre gånger per år istället för två. 

– Det är mycket beklagligt att regeringen inte ser ett värde i att ompröva det traditionella läsåret och undersöka om ett kortare sommarlov kan få positiva effekter för eleverna. Jag tror att resultatet av ett sådant försök skulle vara av intresse för huvudmän i hela landet, inte bara Malmö. Vår inställning är dock oförändrad och vi kommer nu att undersöka vilka alternativ som står till buds, samt fortsätta att lyfta frågan nationellt, säger Sara Wettergren i ett pressmeddelande. 

Kommentera