mobbadklocka

Genom att inte dela upp frånvaron minskar risken att elever tappas bort i frånvarohanteringen.

Frånvaro

Kommunen slopar ogiltig frånvaro

Vänersborg arbetar aktivt för att minska elevfrånvaron, bland annat genom att inte göra skillnad mellan ogiltig och giltig frånvaro.
– Det blir en större arbetsbörda för lärarna i början, men de tjänar på det i långa loppet, säger Carianne Lundvall Karlsson, biträdande elevhälsochef.

I dagarna överlämnade regeringens särskilda utredare, psykologen Malin Gren Landell, sina förslag till hur skolan ska förebygga frånvaro. Skolinspektionens siffror från 2015 visar att 20 000 elever i obligatoriska skolformer hade omfattande frånvaro.

Utredaren menar bland annat att även den giltiga frånvaron bör uppmärksammas.

Sedan 2009 har kommunen arbetat aktivt med att minska skolket, 2012 hade skolket minskat med hälften på högstadiet och gymnasiet.

Ett steg för att kunna överlämna elever med fullständiga betyg till gymnasiet har varit att sluta skilja på giltig och ogiltig frånvaro.

 – Vi ser det som att eleverna har varit borta. Man ska inte kunna hamna mellan stolarna, säger Carianne Lundvall Karlsson, samordnare för kommunens mobila team.

I kommunen finns numera en rutin för närvaroarbete som sträcker sig från förskola till gymnasiet, och som sätts igång redan vid en liten frånvaro.

Vänersborg har också inrättat ett mobilt skolteam för att stötta elever som har mer än 25 procents frånvaro.

Teamet jobbar med enskilda elever och grupper och hanterar frånvarostatistik från kommunens grundskolor. Varje månad rapporterar de statistiken till kommun och enskilda skolor. Två pedagoger och två socialpedagoger ingår i teamet, som tillhör Vänersborgs centrala elevhälsa. Just nu har de 18 fall på gång, i nära samarbete med BUP och socialtjänst.
Närvaron är den enskilda skolans ansvar, men behövs det ytterligare stöd kan skolan ansöka om hjälp från teamet.

– Det låter som allt som går på räls, det gör det inte. Vi får hela tiden jobba med frågan, och har stora utmaningar med att hålla detta vid liv, säger Carianne Lundvall Karlsson.

Kommentera