stocksundsskolan_corona_0

En medarbetare på Stocksundsskolan i Danderyd utanför Stockholm avled till följd av covid-19.

| Foto: Danderyds kommun/Shutterstock
Corona

Den avlidnes lärarkollegor: Varför skyddas vi inte?

Lärare på Stocksundsskolan som mist en anställd till covid-19 är oroliga för smittspridning.
– Det är jobbigt att gå till arbetet, säger en av dem till Skolvärlden.

Det var under påsklovet som en medarbetare på Stocksundsskolan i Danderyd utanför Stockholm avled till följd av covid-19. Den personen ska inte ha fått smittan på skolan och därför har inga särskilda åtgärder har vidtagits.

Lärare på skolan har hört av sig till Skolvärlden och menar på att det finns tecken på en allmän smittspridning, och undrar varför det inte görs mer för att skydda dem.

– Veckorna innan påsk var vi otroligt många borta, 25–30 personer kanske. De jag pratade med då var sjuka med samma symptom, och flera ska ha fått besked av sina läkare att det sannolikt är corona. Vi vet ju inte säkert eftersom ingen testats, men många tycker att det är jobbigt att gå till arbetet. Det är en risksituation och vi känner inte att vi är skyddade av vare sig ledning eller kommun, säger en lärare som valt att vara anonym.

När en lärare i slutet av april avled i covid-19 på Kågeskolan i Skellefteå inleddes snabbt testning av personalen, och det visade sig att 18 av 76 medarbetare var smittade. Smittskyddsläkaren i Region Västerbotten, Gunilla Persson, sade under en presskonferens att ”det har inte funnits någon skola med liknande problematik varken i länet eller i landet. Myndigheten känner inte till att någon annan skola har en liknande situation”. Det uttalandet fick lärarna på Stocksundsskolan att reagera.

– Jag tänkte att det här är jättemärkligt, för vi har precis samma situation. Vi har hög frånvaro och en av våra medarbetare har dött. Jag tycker att det är konstigt hur det hanteras av leding och kommun. Det känns väldigt olika. I Skellefteå har man testat och man har presskonferenser och säger ”det här har hänt”. Här känns det mer som att Danderyd har lagt locket på, säger Stocksundsläraren.

Vad önskar du att de skulle göra?

– Att de slog på trumman och sa ”vi har haft coronafall på vår skola, vad ska vi göra, ska vi stänga?” alltså någonting som visar att man ser att lärarna är i riskzonen. Vi läser att den avlidna inte har blivit smittat på skolan. Det må så vara, men vi har vi ju fortfarande delat arbetsplats.  Och vi vet att barn kom direkt från Italien efter sportlovet, och medan föräldrarna var i karantän hemma så kom barnen till skolan i alla fall.

Rektor Marie Altenberg bekräftar att skolan tidigare haft en ovanligt hög sjukfrånvaro i personalen, men säger att det nu återgått till normala nivåer.

– Vi hade många sjuka vecka mellan sport- och påsklovet, särskilt under veckorna 12, 13 och 14. Men så vitt jag vet finns inga bekräftade fall av coronasmitta. Efter påsklovet har det varit vanliga sjuktal, säger hon till Skolvärlden.

Ledningen har gått ut med att de välkomnar alla förslag som kan minska risken för smitta. Vad gäller särskilda insatser till följd av dödsfallet säger hon att det inte är någonting hon rår över.

– Enligt smittskyddslagen är det är läkare som fattar beslut om smittspårning. Som rektor har jag inte befogenhet att tala om för sjukvården vem de ska testa. Jag är inte emot några tester över huvud taget, jag hade gärna testat mig själv och alla andra, säger hon.

Den oro som lärarna på Stocksundsskolan känner förstärks av att de inte upplever att de kan minska eventuell smittspridning på något meningsfullt sätt.

– Jag tror att det finns många lärare i landet som känner samma frustration över sin arbetssituation. Det är trångt i våra klassrum, vi kan inte separera våra bänkar tillräckligt, det är matsalen, det är raster. Många blir sjuka och vi är oroliga för att dra hem smitta till vår familj, vi är utan skydd, utan någonting, säger läraren till Skolvärlden.

Rektor Marie Altenberg, tar ni inte lärarnas oro på allvar?

– Frågan är vad man ska göra åt oro. Vi har informerat om att det i kommunens företagshälsovård ingår samtalsstöd. Det jag har gjort är att jag har tagit bort alla möten, föräldrarna kommer inte in på skolan, alla inbokade utbildningar har jag tagit bort så att de kan gå hem, arbetslagsmötena håller lärarna som de själva vill, de som vill kan äta mat med sina elever i klassrummen.

– Vi har gymnastik utomhus, ingen duschar, det blir ingen vanlig skolavslutning, vi har arbetsbefriat personal över 70, vi har utefritids i stor omfattning, flyttat bord i matsalarna och ändrat matsalsscheman för att skapa mer utrymme. Jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda. Jag har inte befogenhet att stänga någon skola.

Kommentera