corona-skola
Corona

Lärare avled i covid-19 – personalen stöttas i sorgen

På Kågeskolan i Skellefteå har en av de lärare som testat positivt för corona avlidit. 
– Jag hade i fredags kontakt med Skellefteå kommun som driver den skolan och framförde min medkänsla, säger utbildningsminister Anna Ekström som beklagar dödsfallet.

Läraren på Kågeskolan i Skellefteå avled efter att ha testat positivt för covid-19. Skolan har under en period haft problem med hög sjukfrånvaro och flera av lärarna har testat positivt för corona. Att en av lärarna nu avlidit beklagas från flera håll. 

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström

– Jag hade i fredags kontakt med Skellefteå kommun som driver den skolan och framförde min medkänsla och mitt tack för det hårda arbete de utför. Jag har också noterat att smittskyddsläkaren i Västerbotten beskrev läget på den skolan som väldigt speciellt. Så all medkänsla till föräldrar, elever och inte minst till lärare och rektor på den skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström till Skolvärlden. 

Även Åsa Fahléns, ordförande för Lärarnas Riksförbund, tankar går till närstående och kollegor: 

– Först och främst är det fruktansvärt tragiskt överhuvudtaget när människor går bort. Och finns det en risk att man har smittats på sin arbetsplats är det ännu värre, säger hon.

Under fredagen hölls en presskonferens för att informera om läget på Kågeskolan och i Skellefteå kommun i stort. Under presskonferensen vidhöll Gunilla Persson, smittskyddsläkare på Region Västerbotten, att läget på Kågeskolan sticker ut generellt. Problematiken som funnits där har inte funnits på någon annan skola, varken i länet eller i landet. 

– Jag litar på vad Smittskyddsmyndigheten sa under presskonferensen. Vad som hänt på Kågeskolan är oerhört fruktansvärt och tragiskt men det är inte något som vi ser på andra skolor i Skellefteå, säger Thomas Ekholm som är kommunombud i Skellefteå och fortsätter:

– Just nu och framöver är vårt fokus att säkerställa att smittspridning bland lärare på alla skolor i kommunen minskas. Mycket fokus har tidigare legat på smittspridningen mellan barn men nu ska vi se över hur vi ska kunna minimera smittspridningen mellan vuxna. Vi diskuterar bland annat vilka möten som kan digitaliseras och det gäller inte bara Kågeskolan. 

Thomas Ekholm menar att en arbetsgivares viktigaste uppgift i en situation som denna är att stötta och informera sin personal.

– Det vi gör i dessa situationer är att vi stöttar rektorer, som behöver det, i hur de ska kunna ge stöd till sin personal. Det är viktigt att låta alla medarbetare vara med och prata om det som hänt. Man brukar samlas i grupper och ha en minnesstund för att prata om det som hänt tillsammans, något som blir svårare just nu. 

Att se till att alla får information om vad som inträffat är också av största vikt, menar Thomas Ekholm.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund

– I det här fallet vet jag att rektorn gjort ett fint jobb och ringt allt personal för att berätta vad som har hänt. På så sätt minimeras risken att det börjar gå osanna rykten, säger han.

Runt om i landet menar många lärare nu att man borde stänga skolan och hänvisar till just vad som hänt på Kågeskolan. Bland annat menar man att det inte går att följa restriktionerna i skolan. På frågan varför man ska fortsätta hålla öppet säger Åsa Fahlén:  

– Det är ju en jättesvår fråga. Men vi kan ju bara egentligen lyssna på vad myndigheterna säger, och än så länge har man gjort den bedömningen att samhället förlorar mer på att stänga grundskolan. Jag har svårt att tycka någonting om det, vi får helt enkelt lita på myndigheterna. 

Borde lärare ingå i den grupp av professionella som testas för viruset först?

– Det frågan har inte dykt upp för oss ännu. Men det är klart att i takt med att det faktiskt kommer fler och fler av de här testerna så tycker jag att det är en rimlig åtgärd. Precis som att jag har sagt att när lärare tar ansvar för att hålla skolan öppen så behöver man ta särskild hänsyn till riskgrupper och så vidare. Här borde det också vara så att om man håller en verksamhet öppen så är ju ett led i att minska smitta att genomföra tidiga tester.

Kommentera