pengar_klassrum_0

Att bryta mot skolplikten kan leda till böter.

Corona

Föräldrar som corona-trotsar skolplikten riskerar böter

I Ekerö hålls friska elever hemma av oroliga vårdnadshavare. Nu hotar kommunen med vite.
– Föräldrar försämrar chansen för sina egna barn att klara skolan, säger en lärare.

En period innan påsk var många både elever och lärare på Ekerö utanför Stockholm hemma på grund av sjukdom, precis som i stora delar av landet i övrigt. Men i takt med att fler och fler återvände till skolan fanns ett antal elever som aldrig kom tillbaka. Bland dem finns barn till ett antal vårdnadshavare som enligt utbildningsförvaltningen helt öppet deklarerar att barnen är friska, men att de hålls hemma för att man inte litar på smittskyddsmyndighetens rekommendationer.

– Det är klart att det är bra att man är hemma om man har symptom. Det som väckt en stor oro hos oss är att många vårdnadshavare uttryckligen säger att ”vi är friska men väljer att hålla barnen hemma ändå” och sedan förväntar man sig distansundervisning. Det är inte ok att man väljer själv att stänga ner skolan när den inte är stängd. Man bortser från skolplikten och säger öppet att man avser att fortsätta göra det. Det gör att barn kan hamna i stora svårigheter, säger Johannes Pålsson, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö.

Det är inget smörgåsbord det här

Han har skickat ut ett brev till vårdnadshavarna som klargör att skolplikten gäller, och där man kan läsa att ”I de fall där vårdnadshavare håller sitt barn hemma utan saklig grund som beviljad ledighet eller sjukdom kan det bli aktuellt med vitesföreläggande enlig 7 kap. 23 § skollagen.” Brevet har väckt starka reaktioner hos en del föräldrar.

Varför går ni ut så hårt?

– Det är naturligtvis en svår balans. Vi kommunicerar även i brevet att det ansvarsfullt att vara hemma om man har symptom eller är sjuk. Men självfallet finns ett stort föräldraansvar. Det finns tusen olika åsikter om folkhälsomyndigheten gör rätt eller inte, så det kan var bra med tydlighet. Är ditt barn friskt ska det vara i skolan, punkt, säger han.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har samma inställning.

Peter Fredriksson
Peter Fredriksson

– Det finns föräldrar som vill hålla sina barn hemma, men skolan har inget ansvar för att erbjuda dem distansundervisning. Det kan låta hårt, men det finns skolplikt i skolan. Det är det man bör säga till dem. Distansundervisning är inte tillåtet på en öppen skola, så enkelt är det. Det är inget smörgåsbord det här, säger han till Skolvärlden.

Matematik- och NO-läraren Eva Mauritzson på Tappströmsskolan i Ekerö bekräftar att det finns föräldrar som håller barnen hemma utan tydlig orsak.

Eva Mauritzson
Eva Mauritzson

– Det finns exempel på elever som hållits hemma och på grund av det kan få det tufft att klara betygen. Då kan man känna att ”varför gör de såhär?”. De försämrar chansen för sitt eget barn att klara skolan. Det är inte schysst, säger hon.

Samtidigt påpekar hon att det kan finnas olika skäl till varför föräldrar håller sina barn hemma.

– Jag är själv orolig för min dotter som har allergi och astma. Nu säger jag inte att hon ska vara hemma, men jag kan sätta mig in i föräldrarnas situation. Särskilt om man känner oro för att ens barn kan påverkas extra mycket av att bli smittat, säger Eva Mauritzson.

Hon har fått frågor om distansundervisning  och hon beskriver föräldrarna på Ekerö som relativt krävande. Hon har gjort vissa justeringar i sin planering, men säger att lärare ibland måste tänka efter innan de sträcker ut en hjälpande hand.

– Vi får inte förväntas att serva elever som är hemma. Det är lätt att någon lärare börjar erbjuda hjälp och då kan man få höra av vårdnadshavarna att ”den här läraren gör si och så, varför gör inte du det?” Jag skulle absolut känna mig pressad i en sådan situation, säger hon.

Samtidigt finns det saker mitt i allt det negativa som hon ändå upplever som positivt.

– En bra sak som corona-situationen medfört är att jag lärt mig mer om digital undervisning. Det har gjort att jag nu lägger ut sådant som vi gör på lektionerna i vår digitala veckoplan. Det underlättar både för de som bara är sjuka och borta ett par dagar och för de som är mer av hemmasittare.

Efter att brevet gick ut till vårdnadshavarna, och vissa även blev kontaktade direkt på telefon, så har fler elever kommit tillbaka till skolan.

– Verksamheterna generellt är nöjda med det här, rektorerna har velat att vi ska agera.  Om man är hemma och sjuk kan man absolut få hem arbetsuppgifter, men inte regelrätt distansundervisning. Distansundervisning kommer vi bara gå över till när ett sådant beslut är fattat för hela skolan. Och det tror vi inte blir aktuellt, säger förvaltningschef Johannes Pålsson.

Kommentera