nyamko_sabuni_priolista
Foto: Gabby Baldrocco/Liberalerna
Politik

L: Inför nationella priolistor för alla lärare

Landets hårt prövade lärare och måste avlastas under coronakrisen, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Liberalerna presenterade på fredagen ett antal förslag för att underlätta för lärare, elever och vårdnadshavare under den påfrestning som coronapandelmin medför.

– Skolan är en viktig samhällsbärande verksamhet, och vi måste göra allt vi kan för att se till att både lärare och studenter har den arbetsmiljö de behöver, säger partiledare Nyamko Sabuni.

Skolvärlden har tidigare skrivit om det så kallade mellanläget i grundskolan där lärare undervisar som vanligt i klassrummet och samtidigt ser till att de elever som är hemma hänger med. Samtidigt finns exempel på föräldrar som håller sina barn hemma trots att de är friska, vilket i Ekerö kommun lett till att utbildningsförvaltningen hotar vårdnadshavare med böter.

Nyamko Sabuni tar upp att vissa föräldrar med annat modersmål än svenska håller sina barn hemma på grund av brist på information från svenska myndigheter på ett språk de förstår. Därför föreslår Liberalerna att Skolverket får i uppdrag att tillsammans med övriga skolmyndigheter se till att alla som berörs av skolans verksamhet får rätt information.

– I Malmö och Göteborg där frånvaron var väldigt hög hjälpte det att ge information på flera språk. Många elever kom tillbaka till skolan, säger hon.

Hon förslår också att myndigheterna tar fram en prioriteringslista för lärare som har för mycket på sitt bord. Sådana finns redan idag lokalt, och ska vara ett stöd för lärare att skära ner på antalet arbetsuppgifter när det blir för mycket. Listan som Liberalerna föreslår skulle istället vara densamma på alla skolor i landet.

– Den arbetssituation som lärarna befinner sig i är ohållbar i längden. Den var ansträngd redan innan och är nu ännu mer ansträngd. Elever hemma ska hänga med, samtidigt måste lärarna täcka upp för sina kollegor som är hemma med symptom eller andra giltiga skäl. Det är viktigt att myndigheterna går ut med prioriteringslista för kommunerna, säger hon.

Liberalerna vill även att fler studenter ska uppmuntras att stötta lärarna ute på skolorna.

– Vi tror att det finns stora möjligheter för alla de lärare som idag har en hård arbetssituation att avlastas. Det finns 40 000 studenter. Universitet och högskolerådet bör gå ut och informera om de studentmedarbetaravtal som möjliggör att jobba vid sidan om studierna. Det är bra för studenterna och det är bra för lärarna, säger Nyamko Sabuni.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm