anne-philo
Corona

Här får lärarna själva välja om de vill arbeta hemifrån

Coronapanedemin har delat upp lärarkåren i två läger: de som vill jobba hemifrån och de som vill fortsätta komma till arbetsplatsen som vanligt. Inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Borås får lärarna själva välja.
– Alla har olika förutsättningar och det måste man komma ihåg. 

Debatten går het i frågan om lärares arbetssituation under coronapanedemin. Skolvärldens kommentarsfält på sociala medier är fyllda med diskussioner gällande vad som är rätt väg framåt. 

Generellt har många utgått från att alla gymnasielärare vill jobba hemma under panedemin, en slutsats som är lätt att dra. Men Anne Pihlo, ordförande för Lärarnas riksförbund i Borås, märkte snabbt att det inte var en självklarhet. Istället fanns det många lärare som av olika anledningar inte ville eller kunde arbeta hemifrån, något som är viktigt att ha i åtanke när beslut skulle fattas.

– När beskedet om införandet av fjärr- och distansundervisning på gymnasiet kom i mars började flera av våra medlemmar ställa frågor. Mycket handlade om varför de behövde vara på skolan när eleverna inte var det, säger hon.

Anne Pihlo, ordförande för Lärarnas riksförbund i Borås.
Anne Pihlo, ordförande för Lärarnas riksförbund i Borås.

– Som fackförbund måste man snabbt försöka skaffa sig en bild av var de flesta medlemmarna står och hur de känner. Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar. Lika viktigt är det att komma ihåg att rekommendationen om arbete hemifrån handlar om smittskydd och inget annat. 

När Anne Pihlo Fått en bild av de olika uppfattningarna som fanns bland lärarna gick hon till arbetsgivaren och påminde om att de behövde titta på frågan gällande hemmajobb och förbereda sig för nästa steg. Vilket de var med på. När Folkhälsomyndigheten kom med ett förtydligande precis före påsk hade inget  generellt beslut ännu fattats.

– Då påminde jag dem igen. Från LR:s håll var det viktigt att man kom fram till ett beslut för att lärarna skulle ha koll på hur arbetssituationen skulle se ut efter lovet. Det var något som man hade förberett sig för från arbetsgivarens sida.

– När påsklovet var över började i stort sett alla gymnasielärare jobba hemifrån, med vissa undantag eftersom alla har olika förutsättningar. Ingen hindras från att komma till arbetsplatsen. En del lärare har fått besked om att de behöver vara på skolan under specifika tillfällen. Men jag inte hört från någon medlem att det NU uppfattas som ett problem.

Att man landat i ett beslut som verkar passa de flesta tror Anne Pihlo beror på att facket och arbetsgivare i det här fallet jobbat tillsammans för att komma på bra lösningar. Men alla lärare som idag vill jobba hemifrån har inte den möjligheten, speciellt inte lärare i grundskolan. 

Oron över att behöva komma till arbetsplatsen under en pandemi är förståelig. Anne Pihlos råd är att de som känner obehag lyfter frågan ordentligt. 

– Det mest naturliga är att man pratar med sin chef och med skyddsombudet på skolan för att få hjälp därifrån. Att det finns en ökad oro är föreståligt. Kanske är det lika mycket elever som vanligt i skolan, lika mycket barn i matsalen och lika mycket trängsel i korridorerna. Ofta går det enkelt att åtgärda dessa problem genom bättre planering. Jag tror man kan och även bör jobba med de frågorna mer ute på grundskolan än man gör idag, tipsar hon. 

Kommentera