skolor_stanger
Coronaviruset

Flera grundskolor stänger helt eller delvis efter påsk

Såväl privata huvudmän som kommuner går över till distansundervisning i grundskolan. Anledningen är lärarnas extrema arbetsbelastning när stora delar av personalen är hemma.

Skolorna som påverkas

I Haninge kommun gäller beslutet samtliga kommunala grundskolor.

I Solna kommun gäller beslutet följande skolor:

  • Tallbackaskolan
  • Ulriksdalsskolan
  • Skytteholmsskolan
  • Råsunda centralskola
  • Bergshamraskolan

Mängden lärare som tvingas vara hemma på grund av sjukdomssymptom eller sina barns symptom är på sina håll så stor att huvudmännen väljer att dra i nödbromsen och stänga ner delar av verksamheten.

Såväl Haninge som Solna kommun meddelar att de delvis går över till distansundervisning på grundskolan efter påsklovet. Täby friskola och Jensen education är exempel på fristående huvudmän som är igång med distansundervisning på sina grundskolor. Samtliga anger personalbrist och hög arbetsbelastning som grund till besluten.

I Solna handlar det i dagsläget om en begränsad period, mellan den 14 och 17 april, som elever i högstadiet ska delta i undervisning hemifrån.

Marianne Damström Gereben
Marianne Damström Gereben | Foto: Ulf Lodin

– Det är rektorerna på skolorna som har kommit med önskemål om det här för att få andrum i det här ansträngda läget. Vi måste framförallt se till att eleverna i årskurs nio får den undervisning de behöver för att de ska kunna få sina slutbetyg, säger skolnämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) till lokaltidningen Mitt i.

I Haninge kommer skolorna efter påsk bedriva vanliga lektioner fram till klockan 13.  Därefter sker undervisning på distans, antingen digitalt eller i form av hemuppgifter på papper. Med undantag för niondeklassarna som ska fortsätta att gå heldagar på skolan.

Henrik Lindh
Henrik Lindh | Foto: Olof Holdar

– Vi behövde hitta en lösning som ger förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där våra medarbetare får mer tid till undervisning, säger Haninge kommuns utbildningsdirektör Henrik Lindh till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbund i Haninge välkomnar att förvaltningen försöker underlätta för de tyngst belastade lärarna, samtidigt som det finns frågetecken kring upplägget.

– Jag förstår intentionen att de vill ge lärarna en lägre arbetsbelastning. Vi har högstadieskolor där 50 procent av lärarna är borta, och kvarvarande lärare tvingas vicka för sjuka kollegor när de egentligen ska planera sina egna lektioner, och det går ju inte. Men vi är oroliga för hur det hela ska genomföras, säger Lena Possbeck, lågstadielärare och kommunombud för LR.

Lena Possbeck
Lena Possbeck

Problemet, som hon ser det, är att olika rektorer har tolkat kommunledningens beslut på lite olika sätt. Vissa skolor har lagt om schemat för att pressa in samtliga lektionstimmar mellan klockan 8 och 13, vilket leder till en ökad arbetsbelastning snarare än minskad, då såväl pauser som för- och efterarbete försvinner från lärarna. Andra skolor väljer istället att prioritera ner vissa ämnen eller skjuta utvalda moment till hösten, medan ytterligare andra tänker sig att man ska ta igen förlorad lektionstid med hemuppgifter.

– Förvaltningen har varit tydlig med ambitionen men tyvärr inte pratat med oss om hur vi ska minska arbetsbördan för lärare. Det tillsammans med att vissa rektorer inte förstått syftet med åtgärder skapar en oklarhet i organisationen, vilket inte förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Det skapar oklarhet och nu är lärarna oroliga, de förstår inte hur de ska orka med att både undervisa i klassrum och digitalt, säger hon.

Utbildningsdirektör Henrik Lindh betonar att det alltid är den enskilda skolan som organiserar undervisningen, men att tanken med beslutet inte är att man ska pressa in samma antal lektioner på kortare tid.

– Varje enskild skola avgör redan idag när ämnen ska läsas, det vill säga under vilken termin och årskurs et cetera. Då utgångspunkten i beslutet att övergå till distansundervisning från klockan 13:00 är att skapa en hållbarhet för medarbetare och elever så är lösningen inte att klämma ihop undervisningen på förmiddagen, säger han.

Förutom de olika tolkningarna gjorda av skolledningar i kommunen så tror Lena Possbeck på LR att lärarna själva är olika rustade för förändringen.

– Vissa lärare är väldigt digitala medan andra väjer att jobba mer analogt. Det går bra vilket som. Men vissa känner sig mer redo för det här än andra, säger hon.

På hennes egen skola finns det en tydlig plan för veckan efter påsk.

– Vi tar bort elevens val, vi har en lektion idrott, teoretisk, istället för två till exempel. Jag jobbar som speciallärare, och vi som inte har klasser kommer att erbjuda en timme läxläsning mellan 13 och 14 varje dag för de som har svårt att göra skolarbete hemma. Det som gäller efter påsk är att undervisningen slutar klockan 13, men det innebär inte att skolan stänger helt. Arbetsgivaren ska dra ner ambitionsnivån och minska kraven för lärarna , säger Lena Possbeck.

Kommentera