bankar_klassrum
Corona

Lärare vädjar om att få undervisa hemifrån – stoppas av kommunen

I Lund ska alla friska gymnasielärare distansundervisa på plats i skolan. Det har fått lärare och fack att ilskna till.
– Att behöva pendla till skolan och trängas i arbetsrummen tycker vi bryter mot Folkhälsomyndighetens råd, säger Robert Jivegård, kommunombud för LR i Lund.

Folkhälsomyndighetens råd:

Så här skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbplats som svar på frågan:

Bör jag som symtomfri jobba hemma?

”Vi har nu en spridning av covid-19 i flera delar av Sverige. Vårt råd är därför att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård. En alltför snabb ökning av antalet smittade skulle innebära en kraftig och svårhanterlig belastning för sjukvården. Genom en långsammare ökning av antalet smittade får sjukvården större möjlighet att upprätthålla sin verksamhet.”

Källa: Folkhälsomyndigheten

Effekterna av coronaviruset märks allt mer på Sveriges skolor. Landets alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt har sedan en tid tillbaka övergått till distansundervisning och i grundskolan ekar många klassrum tomma på elever och lärare.

Det har med andra ord blivit vanligare att både lärare och elever arbetar hemifrån, speciellt i gymnasieskolan. Men alla gymnasielärare har inte samma möjlighet att stanna hemma och arbeta för att hindra smittspridningen.

I Lund har kommunen beslutat att samtliga lärare och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet måste gå till arbetsplatsen om man är frisk. Detta trots att det rör sig om ett stort antal personer som dagligen pendlar till tomma skolor för att hålla i en distansundervisning som går att genomföra hemifrån.

Det är ett beslut som upprör många lärare i Lund.

– Våra medlemmar tycker att det är konstigt att man inte kan få arbeta hemifrån i den mån det är möjligt efter samråd med sin arbetsgivare, säger Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.

Ett stort antal lärare har i veckan kontaktat facket och ställt sig frågande till huruvida kommunen bryter mot Folkhälsomyndighetens råd (se faktaruta).

Robert Jivegård menar att det vore mycket bättre om det fanns en möjlighet för gymnasielärarna att distansundervisa hemifrån, än att ta sig till de tomma skolorna och riskera att sprida smitta eller att bli smittad. 

Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.
Robert Jivegård, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.

– Det kan röra sig om en hel månads undervisning som riskerar att försvinna om en gymnasielärare får coronaviruset – det kan innebära jätteproblem för hundratals elever i slutändan, säger han.

Facket har haft frågan uppe på det senaste mötet med den centrala skyddskommittén i Lunds kommun, som består av huvudskyddsombud från olika fackförbund, som träffas en gång i veckan för att diskutera övergripande frågor gällande corona. 

– Förra veckan meddelade man att man ska gå till jobbet och arbeta om man är frisk. Det är klart att det finns yrken som är beroende av att man är på plats, men i det här fallet tycks man utgå från en generell regel över kommunalanställda, i stället för att se till de individuella möjligheterna som finns hos olika yrkesgrupper.

Hur ser du på kommunledningens beslut?

– Min uppfattning är att man bryter mot råden som Folkhälsomyndigheten ger på sin webbplats. Om Sveriges statsminister går ut på en presskonferens och säger att alla måste göra sin plikt för att hindra smittspridning blir det konstigt att gymnasielärare inte får möjligheten att arbeta hemifrån. Jag ser inte det kloka i det beslutet, säger han.

Enligt Robert Jivegård är det ungefär hälften av alla kommunalt anställda i Lund, inom samtliga yrkesgrupper, som normalt pendlar till kommunen. Han har frågat runt bland andra kommunombud för Lärarnas Riksförbund om hur det ligger till i deras orter. Hans efterforskning visar att i två av tre kommuner, av 30 tillfrågade kommunombud, har man möjlighet att jobba hemma. 

– Det finns till och med kommuner där man har förbjudits att arbeta på skolan längre för att hindra smittspridningen. Vi kräver inte att vi måste få jobba hemifrån, utan det handlar om att bara få möjligheten. Det vore väl rimligt att Lund kunde få den möjligheten.

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör i Lunds kommun, svarar i ett mejl till Skolvärlden på frågan om varför kommunen säger nej till att låta gymnasielärare få möjlighet att arbeta hemifrån.

”Att gå över till distansundervisning är den största omställningen vi någonsin gjort. Det är viktigt att vi gör detta tillsammans, genom att vara på plats kan vi lättare hjälpa varandra att ta oss an de utmaningar som distansundervisning innebär. Lunds kommuns grundsyn är att om man är sjuk stannar man hemma, är man frisk går man till jobbet. Detta gäller även för utbildningsförvaltningen inom Lunds kommun”, skriver Stefan Norrestam. 

Facket menar att ni bryter mot råden som Folkhälsomyndigheten ger på sin webbplats. Hur ser du på det?

”Jag förstår att det kan verka motsägelsefullt. Folkhälsomyndigheten har gett rådet att man ska jobba hemifrån i den mån det är möjligt men det är inget direktiv. Vi har bara varit igång åtta dagar med distansundervisning och behöver stabilisera situationen. Vi vet inte mycket om framtiden men vi förbereder oss på olika scenarier, det innebär att vi alltid är beredda att ompröva beslut om nya situationer uppstår”, skriver Stefan Norrestam.

Kommentera