mentor_malmo

Mohamed El-Hoss, Winnie Baernert, och Rebecka Lannhagen, alla från Mentor i Malmö. Längst till höger står Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Pris

De får likvärdighetspriset för sitt arbete med mentorskap

Den ideella organisationen Mentor i Malmö tilldelas Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för sitt arbete med att förebygga våld bland ungdomar.
– Vi blev väldigt glada över att få det här priset, säger Mohamed El-Hoss, verksamhetskoordinator på Mentor i Malmö.

Lärarnas Riksförbunds likvärdighetspris för skolan delas ut en gång i månaden fram till kongressen i maj och tanken är att lyfta fram olika insatser som görs för att främja en mer likvärdig skola. 

I mars gick likvärdighetspriset till Mentor i Malmö, en organisation som anordnar gratis läxhjälp till elever i utanförskapsområden. Organisationen arbetar ideellt med mentorskap för ungdomar och visionen är att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor. 

Så här lyder motiveringen:

”Organisationen Mentor ger läxhjälp till barn och unga i utanförskapsområden, men arbetar även med att vara förebilder för att unga idag ska få en framtidstro. Organisationen arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar. Mentorerna fokuserar på det positiva för att ge ungdomar en ökad självkänsla och stötta dem i den åldern när de behöver det mest.”

Mentor i Malmö har funnits sedan 2001 och just nu har organisationen ett nätverk på ungefär 25 samarbetsskolor, både grundskolor och gymnasieskolor, som är utspridda i hela Malmö som man besöker regelbundet.

– Vi har regelbunden kontakt med eleverna på skolorna och organisationen får ofta höra att ungdomarna uppskattar vårt arbete och vår närvaro. I skolan arbetar vi ständigt med att berätta för eleverna om vårt mentorskap och erbjuder ungdomarna möjligheten att delta i programmet, säger Mohamed El-Hoss.

Han arbetar som verksamhetskoordinator på Mentor i Malmö och var en av dem som fick vara med och ta emot priset.

– Det viktigaste för att lyckas är att skapa relationer med eleverna och att det kan leda till att man kan prata om saker som de annars inte kan prata med sina lärare om. Så målet är att finnas där för ungdomarna. Vi försöker komma med tips och råd.

Hur många elever som deltar i programmet varierar, främst beroende på personalstyrkan, berättar Mohamed El-Hoss. I dag arbetar 34 personer på Mentor Sverige som även finns i Stockholm och Göteborg.

– Vi brukar ligga på ungefär 200–300 elever per år i Malmö som vi matchar. Men jag hoppas att det kan bli fler i framtiden. Jag tror verkligen på det vi gör och att vi kan hjälpa fler ungdomar, säger Mohamed El-Hoss.

Hur ska ni fortsätta att arbeta framöver för att nå dit? 

– Vi arbetar ständigt med att försöka utveckla våra program och se till att de blir så bra som möjligt. Just nu i dessa virustider har vi inte haft möjlighet att besöka några skolor tyvärr. När vi kommer igång igen hoppas vi kunna nå ut till och stötta ännu fler ungdomar.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund: 

– Likvärdighet är en central fråga för oss. Det handlar om alla elevers rätt till god utbildning. Att ge alla elever en likvärdig och kvalitativ utbildning ställer oerhört stora krav på lärare och studie- och yrkesvägledare. Mentors verksamhet med läxhjälp är viktig. Den hjälper och stärker likvärdigheten i skolan. Den skola som är så grundläggande för elevers framtid och för hela Sverige, säger hon.

Kommentera