abilia_linnea_landquist

Tove Christiansson är vd på Abilia

Slutreplik

”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”

Slutreplik Kognitiva hjälpmedel är inte enbart en resursfråga – den låga kännedomen bidrar också till att rektorer inte budgeterar för dem. ”Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar”, skriver Tove Christiansson i en slutreplik.

Vi har full förståelse för att rektorer och skolledning har stora utmaningar när det gäller finansiering av verksamheten. Vi menar att det inte enbart är en resursfråga. Det finns exempel på skolor som gör resurskrävande insatser för att skapa en lärmiljö som inkluderar personer med kognitiva utmaningar.  

Vår undersökning visar dock på mycket låg kännedom om kognitivt anpassade digitala hjälpmedel för struktur och planering. Bara 43 procent av de svarande uppger att de känner till kognitivt anpassade hjälpmedel för struktur och planering. De ombads även att nämna hjälpmedlen vid namn, vilket endast ett fåtal kunde. Ännu färre kunde uppge några digitala hjälpmedel för struktur och tid – som har bevisad effekt.

Det är svårt att prioritera något man inte ens vet existerar. 

Vi arbetar kontinuerligt för att öka kännedomen om vilka utmaningar dessa människor har och på vilket sätt de kan bli hjälpta med de kognitivt anpassade hjälpmedel som finns tillgängliga.

Precis som Linnea Lindquist skriver behöver alla aktörer agera för att få till en förändring. Det har inte undgått någon att skolan står inför stora utmaningar och dessa kan bara överkommas genom att alla drar sitt strå till stacken. Det gäller såväl rektorer och skolledning som skolans huvudmän och politiker på alla nivåer.

Tove Christiansson, vd Abilia

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera