svante_np_engelska_faximil

Svante Tideman (t.h), vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Nationella prov

”Detta grundar sig i ett systemfel”

Debatten om att de nationella proven inte håller internationell standard har fått stort medhåll bland många av landets lärare.
Svante Tideman, vice ordförande för LR, kräver en förändring.
– Uppenbarligen är det inte är tillräckligt bra. Det här håller inte, säger han.

Under tisdagen publicerade engelsklärarna Sara Bruun och Patricia Diaz en debattartikel på Skolvärldens webbplats som handlar om de exempeltexter till nationella proven som lärare använder sig av för att bedöma elevernas skriftliga förmåga i engelska, och att de inte håller den nivå som Skolverket säger att den ska göra.

Skolvärldens Facebooksida, och även andra lärargrupper på sociala medier, har lärare kommenterat och berättat om hur man ser på den nuvarande situationen.

”SKANDALÖST!”, ”Kunskapskraven i engelska är löjligt låga” och ”Jag har fört fram samma åsikter till Skolverket sedan jag var nyutexaminerad” är några av uttalandena som förts fram i kommenteringsfälten.

Svante Tideman, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, undervisar vid sidan av det fackliga arbetet som engelsklärare. Han håller med om att de svenska eleverna vilseleds till att tro att de är bättre på engelska än vad de egentligen är.

– Jag har arbetat som lärare i engelska i 25 år, så jag är inte direkt förvånad. Det är ju så att svenska elever anses vara bra på engelska. Eleverna är rätt bra på att läsa och tala, inte att skriva tyvärr. Det är så verkligheten ser ut, säger han.

Problemet, menar han, ligger bland annat i att Sverige inte har haft någon egen kunskapsmätning.

Svante Tideman
Svante Tideman

– Det gör att vi tror att vi är rätt bra på detta, men sedan när vi jämför oss med andra länder och internationella mätningar så är vi inte det. Sverige har tappat och eleverna är inte lika bra. Det är bra att det kommer fram. Men återigen, det är trist att se att vi tappar gentemot andra länder, säger han.

Vad anser du bör åtgärdas för att det ska bli bättre?

– Det är en bra fråga. En av sakerna som Anna Ekström nämnde i debatten om betygsinflation var att vi måste se till att betygen inte avviker för mycket från provresultaten. Då kanske det är tvunget att lärarna lägger mer vikt just i att skriva för att se till så att eleverna blir lika bra på alla delar. Det är viktigt.

Behövs det en förändring i bedömningen av de nationella proven i engelska?

– Uppenbarligen är det så att exempeltexterna inte är tillräckligt bra, eller i alla fall lika tillförlitliga som i de övriga delarna. Detta grundar sig i ett systemfel. Vi måste se till att kvalitetssäkra så att man håller uppe nivån. Vi kan inte ha en annan bedömning än andra länder. Det här håller inte.

– Det kan också handla om att lärarna inte har tillräckligt med tid för att undervisa eleverna i att skriva. För det tar längre tid att bedöma och utveckla skrivande än att bedöma och utveckla i exempelvis läsning, säger Svante Tideman.

Kommentera