larare_jobb
Lärarbristen

Digital guide ska locka fler till läraryrket

Sverige behöver 12 500 nya lärare per år fram till år 2031. ”Lärarutbildningsguiden” ska få fler att upptäcka de alternativa vägarna till en lärarlegitimation.
– Många känner inte till att det finns alternativ till att läsa fyra fem år på högskolan, säger Anna-Lena Blomkvist på UHR.

Svenska lärarutbildningar

Traditionella högskoleutbildningar:

Grundlärarutbildningen
Inom grundlärarutbildningen finns tre inriktningar: Förskoleklass och årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt Fritidshem.

Förskollärare

Ämneslärare i grundskolan eller gymnasiet

 

Alternativa vägar:

KPU
Den med akademisk examen inom ett skolämne kan  på 1,5 år komplettera med en pedagogisk utbildning för att bli behörig ämneslärare för åk 7-9 eller på gymnasiet.

ULV
Den utländsk lärarexamen kan komplettera med att gå utländska lärares vidareutbildning.

VAL
Den som redan jobbar som lärare men saknar examen kan läsa programmet vidareutbildning av lärare.

Yrkeslärare
Den som arbetat ett tag och har stor erfarenhet inom sitt yrke kan på 1,5 år skola om sig till lärare i yrkesämnen på gymnasiet.

Källa: studera.nu/lararutbildningsguiden

Skolvärlden har tidigare skrivit om bland annat den ökande trenden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som akademiker kan läsa för att sadla om till lärare i ett ämne de tagit examen i sedan tidigare. Det finns också andra alternativa vägar till en lärarexamen beroende på den sökandes bakgrund, och för att fler ska hitta de vägarna lanserar nu Universitets- och högskolerådet (UHR) ”Lärarutbildningsguiden”, på uppdrag av regeringen.

Anna-Lena Blomkvist
Anna-Lena Blomkvist

– Det är framför allt en satsning på akademiker, yrkeserfarna, lärare med utländsk examen och personer som idag undervisar men inte är legitimerade lärare, säger Anna-Lena Blomkvist som leder projektet.

Guiden ligger på UHR:s webbplats Studera.nu, och erbjuder bland annat testet ”Lärarkompassen” där besökaren får svara på frågor om sin studie- och yrkesbakgrund för att sedan rekommenderas den bästa vägen att gå vidare mot en lärarexamen.

UHR kommer visserligen att mäta hur många som klickar sig hela vägen fram till ”Ansök”-knappen, men det är i första hand en informationsinsats.

– Vårt mål är att öka intresset och kännedomen om de olika utbildningsvägarna. Någon prognos för hur många vi ska locka till yrket finns inte, säger Anna-Lena Blomkvist.                    

Ett av de problem som identifierats inom lärarutbildningen är den höga andelen avhopp. Att förebygga det är inte huvudsyftet med satsningen, men det har funnits med i tankarna.

– Även om en informationsinsats aldrig kan ersätta ett vägledningssamtal, hoppas vi på sikt att den ska skapa ökad kunskap om utbildningarnas krav och innehåll bland besökarna. En tanke som varit ledande är att besökaren ska lotsas vidare till lärosätena där de kan ta kontakt med studievägledare och ta reda på fakta innan de söker, säger Anna-Lena Blomkvist.

Lärarutbildningsguiden lanseras den 14 februari 2019, och kommer att vidareutvecklas kontinuerligt. När ansökningsperioden är slut den 15 april görs en första samlad utvärdering.

Kommentera