stundeter_larare
Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 
Regeringen ändrar i budgeten och utökar bristyrkesutbildningarna med 1 300 platser.

Under måndagen meddelade regeringen att man sammanlagt satsar en miljard kronor som ska ge 12 000 nya högskoleplatser i år.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Till hösten kommer antalet utbildningsplatser på bristyrkesutbildningar att utökas, från 1 300 till 2 600 platser, och regeringen satsar särskilt på utbildningar i bristyrken som lärare, sjuksköterskor och tekniska utbildningar.

Åtgärderna sätts in för att möta det rekordtryck av ansökningar som har kommit in under pandemivåren.

Totalt har antalet sökande till högskolan ökat med 13 procent. Mer än 407 000 studenter har anmält sig till höstens utbildningar.

Skolvärlden har tidigare under våren rapporterat om att fler studenter har sökt till lärarutbildningen i höst.

Lärarutbildningarna hade totalt nästan 37 000 sökande och en ökning på sex procent förstahandssökande jämfört med hösten 2019, enligt nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, sa i april till Skolvärlden att pandemisituationen säkerligen kan ha påverkat det växande intresset.

– Vi vet ju att fler söker sig till högskoleutbildningar generellt just nu, inte bara lärarutbildning eller vårdutbildning. Man vill utbilda sig och säkerställa att man har jobb sen. Sen att det ökar mycket på just lärar- och vårdutbildningar tror jag också kan ha och göra med att det är viktiga samhällsbärande yrken som människor vill vara en del av.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm