motesrum
Kommunkrisen

Efter fackets anmälan och besparingar – nu avgår politikerna

Efter att ha sparkat utbildningschefen som motsatte sig tuffa skolbesparingar avgår toppolitiker i Karlshamn.
– Det som pågår nu är en fullständig cirkus. Många lärare är mycket oroliga över vad som händer, säger Niclas Wahlgren som är LR:s kommunombud.

Niclas Wahlgren berättar att grunden till konflikten mellan utbildningsförvaltningen och den politiska ledningen för gymnasiet och vuxenutbildningen är den ekonomiska kris som skolan i den blekingska kommunen befinner sig i.

Niclas Wahlgren
Niclas Wahlgren

– Vi har haft och har enorma besparingskrav på oss. Till slut förklarade verksamhetschefen för nämnden att vi inte kan spara mer.

Den politiska ledningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarade i slutet på augusti med att förklara att den inte längre har förtroende för verksamhetschefen, som skickades hem.

– De har fått köpa ut honom, vilket blir mycket dyrt för kommunen, berättar Niclas Wahlgren.

Karlshamns kommundirektör Daniel Wäppling motiverade för Blekinge läns tidning beslutet med att ”man anser att han (verksamhetschefen) inte har levererat de underlag och det man behöver för att kunna agera på att få en ekonomi i någorlunda i balans”.

Beslutet att sparka verksamhetschefen fick cirka 40 chefer och medarbetare inom utbildningsförvaltningen i Karlshamn att ta det mycket ovanliga steget att skriva ett öppet brev där man går till hårt angrepp på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens politiska ledning.

Skolan behöver helt enkelt mer resurser

I brevet skriver tjänstemännen bland annat att de ”arbetar i lagstyrda verksamheter, där varje barn och elev har rätt att få särskilt stöd, där vi måste kunna erbjuda elevhälsa och där vi är ålagda att erbjuda en god undervisning under legitimerade lärares ansvar”.

Vidare konstateras att de ”under en längre tid brottats med ekonomiska underskott inom såväl grundskola som gymnasieskola och som ett led har tillitsklyftor uppstått mellan den politiska ledningen och förvaltningsledningen”.

De skriver också att en verksamhetschef måste ha befogenheter att företräda det professionella perspektivet för att kunna driva verksamheten framåt.

”Vi inom Utbildningsförvaltningen är bestörta över att man väljer att, på mycket oklara grunder, avsätta en hög chef. Ett mer framgångsrikt sätt att hantera konflikter är att ha en öppen dialog med viljan att försöka förstå varandras utgångspunkter. Vi uppfattar det som ett svek och en misstroendeförklaring mot oss och mot det arbete som bedrivs inom förvaltningen.”

Brevet fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens högsta politiska ledning – ordföranden Johnny Persson (S) och 1:e vice ordföranden Annika Westerlund (S) – att avgå, vilket BLT var först med att berätta.

I ett brev till Karlshamns kommun skriver de båda politikerna att tjänstemännen med sitt öppna brev gjort att ”stora delar av förvaltningen förbrukat sitt förtroende och gjort vårt arbete omöjligt”.

– Med anledning av förtroendeklyftan mellan delar av utbildningsförvaltningen och oss politiker i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden väljer jag att avgå från mitt uppdrag, säger Johnny Persson i en kommentar.

Hans kollega Annika Westerlund:

– Vi lämnar för att vi saknar förtroende för delar av utbildningsförvaltningen och för att de inte har respekt för de beslut politiken har tagit.

Niclas Wahlgren, LR:s kommun i Karlshamn, säger att konflikten i grunden handlar om pengar.

– Skolan behöver helt enkelt mer resurser. Men istället har kommunen valt att göra stora satsningar på idrottsanläggningar och annat.   

Kommentera