skriva_dokument
Kursplan

Efter kontroversen – antiken blir kvar i ny kursplan

Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan – och antiken blir kvar. Fortfarande återstår dock en översyn av timplanen i bland annat historieämnet.
– Otydliga och svårtydda kurs- och ämnesplaner försvårar lärarnas arbete, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Beslutet innebär reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux. Ändringarna innebär bland annat en ökad betoning på faktakunskaper, i synnerhet för yngre elever. Kunskapskraven är också mindre detaljerade och omfångsrika. Målet med revideringen har varit att göra kursplanerna till ett bättre arbetsverktyg för lärarna.

– Otydliga och svårtydda kurs- och ämnesplaner försvårar lärarnas arbete och minskar möjligheterna för eleverna att förstå vad de ska lära sig och också lära sig mycket, sa utbildningsminister Anna Ekström under fredagens presskonferens.

De nya kurs- och ämnesplaner som nu klubbas igenom bygger på det reviderade förslag som Skolverket lämnade till regeringen i december 2019. I Skolverkets första förslag togs bland annat antiken bort från historieämnet, vilket ledde till våldsam debatt i medierna under hösten 2019. 

– I det förslag som nu har beslutats om så finns till exempel antiken, Bibeln, nationalsången och våra nationella minoriteter tydligt med i kurs- och ämnesplaner. Kunskap och bildning ska vara ledstjärnor för de här kursplanerna och för svensk skola, säger Anna Ekström. 

Det är jättesvårt att få antalet timmar att räcka till

Att historieämnet även fortsättningsvis dras med viss stroffträngsel varnade dock Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för i samband med att Skolverket lämnade över förslaget:

– Ämnet har ganska lite undervisningstid samtidigt som det förväntas rymma väldigt mycket. Det har varit ett problem länge, och vi ser fortsatt risk att det är svårt att hinna med allting. 

Anna Ekström berörde just stoffträngseln under presskonferensen.

– Det är jättesvårt att få antalet timmar att räcka till i en del ämnen. Därför har Skolverket parallellt fått i uppdrag att se över timplanen, är det något eller några ämnen som behöver fler timmar givet vad man ska lära sig i svensk skola.

Skolverket ska särskilt beakta möjligheten att utöka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort undervisningen i elevens val. Detta uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Beslutet om reviderade kunskaps- och ämnesplaner bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Ännu går det inte att läsa de slutgiltiga kursplanerna, men på Skolverkets hemsida kan man ta del av de snarlika förslag som revideringarna bygger på.

De nya kurs- och ämnesplanerna träder i kraft den 1 juli 2021. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm