asa_fahlen_anna_ekstrom

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och utbildningsminister Anna Ekström.

Timplaner

Regeringen ser över timplanerna – elevens val kan försvinna helt

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över timplanerna för grundskolan. Samtidigt ska myndigheten analysera om man ska minska eller ta bort undervisningstiden i elevens val.
– Man behöver se över timplanerna och att titta på just elevens val tror jag är bra, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Timplan för grundskolan

Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium. Timplanen beskriver hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de olika ämnena.

Det finns två timplaner som gäller från och med läsåret 2019/20:

  • Stadieindelad timplan för elever som börjar årskurs 1–7 höstterminen 2019.
  • Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 8 eller 9 höstterminen 2019.

Källa: Skolverket

Skolvärlden har tidigare skrivit om den stora uppståndelsen under hösten 2019 då Skolverket först föreslog att man skulle plocka bort antiken ur historieundervisningen. Grunden till det beslutet var att historieämnets centrala innehåll egentligen inte ryms i den undervisningstid som ämnet tilldelats, så någonting måste bort.

Efter den massiva kritiken och den sedvanliga remissrundan hos bland andra lärarfacken och SKR överlämnade Skolverket sina reviderade förslag på nya kurs- och ämnesplaner till regeringen i december. Mer fokus på kunskap, mindre stoffträngsel och bättre åldersanpassning är exempel på vad förslagen ska leda till.

Nu meddelar regeringen att man har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer.

– I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare. Arbetet med att revidera kursplanerna synliggjorde behovet av en översyn av timplanen, inte minst gällande ämnet historia. Nu får Skolverket i uppdrag att se över timplanen så att vi kan säkra att alla elever lär sig det de behöver i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande.

I uppdraget ska Skolverket analysera hur mycket tid varje ämne ska få och samtidigt särskilt titta på om elevens val rentav ska tas bort helt eller om det räcker att minska undervisningstiden.

Elevens val är tänkt att ge elever möjligheter att fördjupa sig i sina egna intresseområden. Att de själva får välja vad de vill lägga sin tid på ska skänka mer lust till skolarbetet. Men det får ofta kritik för att det inte fungerar i praktiken.

Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger i en tidigare intervju med Skolvärlden att facket vill lägga ner elevens val helt och i stället låta de resterande 177 timmarna gå till ämnen som man menar behöver tiden bättre.

– När man skapade elevens val från första början så togs tiden från befintliga ämnen. Vi tycker att det vore bra om man gav tillbaka dem nu, sa Sara Svanlund då.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén menar att regeringens beslut tyder på att man har lyssnat på fackförbundet.

Det blir ett slöseri med tiden.

– Jag tycker att det här låter väldigt positivt. Man behöver se över timplanerna och att titta på just elevens val tror jag är bra, säger hon.

Åsa Fahlén påpekar att det förvisso finns goda exempel på hur man använder elevens val på vissa skolor runt om i landet, men på väldigt många ställen används det inte på ett adekvat sätt.

– Det blir ett slöseri med den tiden som man faktiskt har i skolan. Tiden skulle göra mycket större nytta om man la den med en tydlig riktning – till exempel genom att stärka ett ämne där man ser att det finns för få timmar, säger Åsa Fahlén.

Skolverket kommer i det nya uppdraget även att se över om det finns behov av åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska i grund- och gymnasieskolan.

Skolverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Kommentera