osteraker_uppfoljning
Särskilt stöd

Efter kritiken: Kommunen tvärvänder om särskilt stöd för elever

Österåkers kommun meddelar att man kommer att se över tilläggsbelopp för särskilt stöd.
Detta efter att kommunen fått kraftig kritik för sitt agerande. 

Helleborusskolan:

Helleborusskolan har funnits i tio år med säte i Täby. 2015 startades Helleborusskolan i Österåkers kommun.

Skolan har en inriktning på NPF och benämns som en fristående resursskola.

På skolan går sammanlagt 131 elever.

Skolvärlden har tidigare under hösten skrivit om situationen i Österåkers kommun där man har beslutat att minska och dra tillbaka pengar till särskilda stödinsatser för en stor majoritet av eleverna på resursskolan Helleborusskolan. 

Totalt har 113 av 115 elever från Österåker fått sänkt tilläggsbelopp eller avslag, vilket drabbar 98 procent av skolans elever i behov av stöd.

Kommunbeslutet har väckt kraftiga reaktioner bland föräldrar och skolans personal.

– Under tiden som jag har jobbat som lärare på olika resursskolor har alltid tilläggsbeloppen varit ett återkommande orosmoment. Men det här är något utöver det vanliga. Hela den här situationen tar tid och kraft från skolledningen och personalen vilket i slutändan drabbar eleverna, sa Björn Vannisse, specialpedagog på Helleborusskolan, i en tidigare intervju med Skolvärlden

Nu meddelar Österåkers kommun att man kommer att se över tilläggsbelopp för särskilt stöd.

– Jag är glad över att de styrande allianspartierna har en samsyn kring dessa beslut som bland annat fattats utifrån samtal med Helleborusskolan. Det är ingen isolerad fråga för Österåker, det är en nationellt mycket viktig fråga, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 november föreslogs det att man öka budgeten för särskilt stöd med 1,2 miljoner kronor, vilket innebär en total ökning med cirka 2 miljoner kronor nästa år jämfört med 2019.

Johan Danielsson, rektor på Helleborusskolan, menar att det nya beslutet kan ses som ett erkännande från kommunens sida att det man tidigare hade budgeterat har varit för lite.

– Sedan får vi se på lång sikt vad den nya budgeten räcker till. På samma gång ska tilläggsbelopp inte vara budgetstyrt, utan man ska göra individuella bedömningar för varje elev. Upptäcker vi att det finns fler barn i omfattande behov av särskilt stöd i kommunen så måste man så klart förhålla sig till den situationen, en kommunbudget behöver spegla det verkliga behovet.

Än så länge har parterna inte kommit fram till något slutgiltigt beslut, men kommunen och Helleborusskolan för en fortsatt dialog om budgeten.

Skolan har lämnat in nya ansökningar om tilläggsbelopp för särskilt stöd som kommunen nu ska behandla.

– Kommunen har inte kunnat ge några svar än på när vi ska få besked om de nya ansökningarna. Vi har bett kommunen att skyndsamt och likvärdigt behandla ansökningarna, säger Johan Danielsson.

Huruvida kommunens nya budgetering är ett gott estimat vågar Johan Danielsson dock inte svara på.

– Men det har varit för lågt tidigare. Man gjorde från kommunens håll en uppskattning som inte speglade behovet hos barnen i kommunen. Men för att ha något att jämföra med är den nya föreslagna budgeten i nivå med den från 2018, utan man har bara backat tillbaka till föregående nivå. Vi befinner oss i en befolkningsmässigt växande kommun vilket innebär att sådana här budgetar måste få växa.

Så den nya budgeten är inte tillräcklig med andra ord? 

– Det är för tidigt att svara på. Men budgeten för 2019 är absolut inte tillräcklig, där har man skurit ner för mycket och det är mycket resurser som saknas just nu. I den kortsiktiga lösningen har kommunen inte kunnat ge några svar på hur de ska hantera situationen, säger han och tillägger:

– Jämför man vår situation med Stockholms stad så har de gått in med ”räddningspaket” till resursskolor för att de inte vill att de ska gå omkull. Jag har frågat vår kommun gällande den lösningen för oss – men de har inte kunnat ge några svar. Det är fullt möjligt för andra kommuner att rädda upp sådana här situationen, då måste Österåkers kommun också kunna göra något liknande.

Den 25 november fattar kommunfullmäktige beslut om budget för år 2020 med plan för år 2021 och 2022.

Mer om tilläggsbelopp:

Tilläggsbelopp kan ges till barn i förskolan och elever i skolan som har ett omfattande behov av särskilt stöd för att vistas i förskolan eller fullgöra skolgången. Tilläggsbeloppet bestäms individuellt utifrån barnets eller elevens behov.

I ansökan redogör barnets förskolechef eller elevens rektor om elevens omfattande stödbehov ska mötas med hjälp av en extra pedagogisk resurs, med hjälpmedel eller om lokalanpassningar behöver göras.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm