shutterstock_1117817105

Lärare beordras övertid för att leta upp gamla prov.

| Foto: Shutterstock
Sekretesslagstiftning

Elev begär ut gamla prov – lärare beordras leta fram dem

Åtta lärare i Göteborg har beordrats lämna ut alla prov de använt de senaste fem åren.
– Problematiskt att det räknas som offentlig uppgift, säger LR-ombudet Gabriella Bengtsberg.

Så säger lagen

Offentlighet- och sekretesslagen 17 kap. 4 § 

  • Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Kort efter en lektion i samhällskunskap på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg där läraren och fackliga ombudet Gabriella Bengtsberg gick igenom offentlighetsprincipen med eleverna kom en begäran in till verksamhetschefen på skolan: En elev ville ha ut listor över en av sina lärares mailkonversationer. Eftersom sådana listor räknas som offentliga handlingar inom kommunal verksamhet lämnades listan ut till eleven.

Gabriella Bengtsberg
Gabriella Bengtsberg

– Jag uppfattar det som ett första sätt att testa systemet, säger Gabriella Bengtsberg, lärare i engelska och samhällskunskap samt Lärarnas Riksförbunds ombud på skolan.

Kort därpå kom nästa begäran. Den här gången ville eleven ha ut samtliga prov som åtta namngivna lärare använt i nio ämnen de senaste fem åren. Hvitfeldtska gymnasiets verksamhetschef Mikael O Karlsson samlade de berörda lärarna och lade på dem uppgiften att samla in proven och lämna över dem till honom.

– Vi är såklart upprörda. Det sätter oss i en svår situation om vi måste skapa nya prov hela tiden. Det påverkar vår möjlighet till myndighetsutövning. Dessutom blir det en extra administrativ börda för de här lärarna, säger Gabriella Bengtsberg.

Efter att Lärarnas Riksförbund krävde att hopsamlandet av gamla prov inte ska betraktas som en normal arbetsuppgift har lärarna beordrats att leta fram dem med två timmars betald övertid.

Verksamhetschefen Mikael O Karlsson menar att det inte finns några alternativ. Lagen om offentlighet och sekretess gäller i det här fallet och då ska begärda handlingar lämnas ut.

Mikael O Karlsson
Mikael O Karlsson | Foto: Göteborgs stad

– Mitt beslut är att jag vill att vi ska följa lagen och lagens intentioner. Jag samlade alla de här personerna för att förklara läget. Först tänker vissa kanske att ”så här kan man väl inte göra”. Så jag fick förklara lagen och lagens syfte. Och lagen specificerar att det ska ske skyndsamt. Så man kan inte säga ”det tar jag när jag har tid”, säger han.

Betyder det här att lärare måste spara alla prov i all evighet, ifall de någon gång begärs ut?

– Min tolkning är att om proven finns, så ska de lämnas ut. Jag kan inte se att det finns ett krav att de ska finnas kvar.

Frånsett det rent juridiska, kan du se något problematiskt med det här?

– Lagen finns och då ska den följas. Det gäller även arbetstidslagen. Då får jag jonglera i det här. Om det är fel på lagen eller så det får någon annan driva. Jag har däremot en fråga som jag inte vet svaret på. Och det är om lagen skiljer på kommunala skolor och fristående i det här avseendet. Och är det i så fall rimligt? säger Mikael O Karlsson.

Varken Gabriella Bengtsberg eller Mikael O Karlsson vill spekulera i vilka syften som kan ligga bakom elevens begäran. Men Gabriella Bengtsberg menar att det kan vara problematiskt att dela ut gamla prov rent undervisningsmässigt. Dels finns vissa delar av vissa ämnen där uppgifter inte går att konstruera på så många olika sätt, och det skulle också kunna leda till att elever ser dem som en sorts facit för att uppnå bra resultat, istället för att engagera sig i den faktiska undervisningen.

– Det behövs en diskussion om vad som är offentligt och inte. Den person som begär ut offentliga handlingar har lagen på sin sida, det är grundlagen. Men vi tycker att det är ett problem att proven är en offentlig uppgift över huvud taget, säger hon.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen kan sekretess gälla för kunskapsprov om utlämnande av provet motverkar själva syftet med provet. Den jurist som värderat det aktuella fallet i Göteborg menar enligt Mikael O Karlsson att det inte innefattar prov som sparats för att det kan vara bra att plocka någon uppgift här och där, utan endast gäller standardiserade, återkommande prov som ser exakt likadana ut varje gång.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm