En femtedel saknar tillgång till skolbibliotek

Färsk skolbiblioteksstatistik pekar på att många skolor inte lever upp till den nya skollagens krav på tillgång till bibliotek.

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att samla in statistik över de svenska skolbiblioteken. Än så länge har 63 procent av landets grundskolor och ungdomsgymnasium svarat och resultatet pekar på att många skolor inte följer fjolårets nya skollag. Den kräver att elever har tillgång till skolbibliotek, men en femtedel av de skolor som svarat saknar detta, främst handlar det om mindre skolor.

– Det är orättvist att så många saknar ordentliga skolbibliotek, nu när man har lagstadgad rätt till tillgång till skolbibliotek. De barnen som inte har det förlorar möjligheten att träna mediesökning, att lära sig källkritik och att få hjälp att hitta böcker som passar. Ett skolbibliotek ger bättre möjligheter att tillägna sig svenska språket, säger Cecilia Ranemo, utredare på Kungliga biblioteket och ansvarig för skolbiblioteksstatistiken, till Skolvärlden.se.

Hälften av skolorna som svarat uppger att de använder sig av folkbibliotek i undervisningen och var sjätte skola uppger att de har tillgång till ett bibliotek på en annan skola. En fjärdedel av skolorna har ett bibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka.

– Vi på Kungliga biblioteket skulle som nästa steg kunna se över möjligheten att stödja utvecklingen av skolbibliotek. Vi skulle kunna ta fram bra exempel och visa hur man kan jobba och vad det ger skolan. I dag var jag ute på Rinkebyskolan och där sa rektorn att skolan förbättrat resultaten även i matematik och fysik sedan de börjat satsa på skolbibliotek, säger Cecila Ranemo.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm