maria_modersmal

Läraren Maria Westlund är kritisk till Hörbys nya policy kring modersmålsundervisning.

Modersmål

Facket anmäler Hörby för språktest

Lärarnas Riksförbund tänker anmäla Hörby kommun till Skolinspektionen. Anledningen är en ny policy kring modersmålsundervisning där det bland annat krävs ett språktest för att få delta.

Den nya policyn innebär bland annat krav på behöriga modersmålslärare och att ensamkommande barn inte får modersmålsundervisning om inte minst en vårdnadshavare i Sverige talar språket. Men det är framförallt kravet på ett språktest som fick Lärarnas Riksförbunds kommunombud Maria Westlund att reagera. 

– Hur avgör du om ett barn i sjuårsåldern når upp till en E-nivå på sitt modersmål? De kan vara väldigt bra på att tala det, men kan kanske inte läsa det, säger Maria Westlund.

Hon lyfter även problematiken med barn som kommer till Sverige som analfabeter.

­­– Min kollega fick en 12-årig flicka i sin klass som kan tala sitt modersmål alldeles utmärkt, men kan inte läsa och skriva det.

Varför ska vi ha högre krav än vad skollagen stipulerar?

Enligt SvD ska kunskaper motsvarande E-nivå gälla för modersmålsundervisning i grundskolan medan det för gymnasiet krävs C-nivå. Maria Westlund ställer sig frågande till vem som ska utforma testerna och göra bedömningen.

– Ska man ta in en extern instans för det? Och vem ska bekosta det i så fall?

Modersmålslärare är i skollagen undantagna från legitimationskravet, men i Hörbys nya policy ska läraren i första hand vara legitimerad lärare i det aktuella språket och i andra hand legitimerad språklärare med motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella språket.

– Varför ska vi i Hörby ha högre krav än vad skollagen stipulerar? Säger Maria Westlund.

Enligt kommunens nya policy ska man erbjuda max sju års modersmålsundervisning från den dagen man får sin första lektion.  

– Låt säga att läraren slutar och att man inte får tag på någon modersmålslärare under två år – då har två år av dina sju år tickat.

Politikerna menar att man har följt lagen till punkt och pricka, till exempel vad gäller kravet på att man måste ha en vårdnadshavare i Sverige som pratar språket. Vad exakt är det ni ska anmäla?

– Vi anmäler utifrån tolkningen, vi tycker att man har tolkat lagen alltför hårt. Sedan är lagen gammal, så på ett sätt är det också för att testa om det är dags att revidera lagen. När den skrevs så hade vi inte ensamkommande i den utsträckning vi har nu.

Vad menar du att den här policyn får för konsekvenser?

– Jag menar att den här policyn sänker vår måluppfyllelse för våra elever. Deras språkutveckling och språkinlärning skjuts i sank. Intentionen är att alla barn ska prata svenska, men om du inte äger ditt modersmål så har du svårt att äga ett annat språk. Det är helt uppenbart för mig som arbetar som lärare, säger Maria Westlund.

Sedan tidigare har det nya styret i Hörby beslutat om att halvera budgeten för modersmålsundervisning där studiehandledning ingår, enligt Maria Westlund.

– Utan varken fungerande modersmål eller studiehandledning så kommer de här eleverna efter. Det är den oron vi känner som lärare, att vi tappar fler elever. Vi vill ge dem en framtid, men med det här slår man undan benen på dem och ger dem mindre chans att lyckas.

Skolvärlden har sökt kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Borg (SD) i Hörby kommun. 

Kommentera