Kommentar

”Får inte lärarna tid utvecklas inte läromedlen”

Att granska och välja läromedel är en viktig arbetsuppgift som lärarna måste få tid till, säger LR-ordförande Bo Jansson.
– Men det finns ibland en oförståelse från skolchefer och politiker för det.
Han vill också att Skolverket inrättar ett ämnesråd som kan kvalitetsgranska läromedel.

– Med en arbetsmängd som konstant har ökat, så är jag tyvärr inte helt förvånad över att lärarna svarar att de inte har den tid som de skulle behöva ha, säger Bo Jansson om resultatet i Skolvärldens undersökning.

Vad kan det få för konsekvenser att lärarna inte hinner med att granska och välja läromedel?

– Att använda läromedel som man inte varit delaktig i att välja och inte vet passar de klasser man har – det blir faktiskt lite sämre. Det är väldigt viktigt att man hinner vara delaktig, och även göra utvärderingar tillsammans med eleverna för att få deras input.

Från skolmyndigheternas håll sker granskningen av läromedel ganska sporadiskt.

– Ja, det har tyvärr försvunnit. Tidigare fanns en granskning där alla läromedel gicks igenom, men det släpptes sedan helt fritt. Då blir det ett ännu större problem om professionella lärare inte hinner göra sin kvalitetsbedömning innan de beställer läromedel. I vissa fall har texter i läroböcker komprimerats så mycket att de blir svårförståeliga för elever som har problem med sin läsning. Det är bland annat utifrån den typen av frågor som det är så viktigt att lärarna får tid att göra professionella bedömningar. Får vi inte den möjligheten så utvecklas inte heller läromedlen på det sätt som de borde.

Bo Jansson vill också att Skolverket inrättar ett ämnesråd som kan kvalitetsgranska läromedel. Han jämför med Danmark som lägger tre gånger så mycket pengar på läromedel per elev jämfört med Sverige och där man har ett nationellt institut som tagit ett grepp om både läromedel och den digitala utvecklingen av skolan.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm