Kommentar

Skolinspektionen: ”Svårt att angripa läromedel”

Läromedel ingår inte i Skolinspektionens regelbundna granskningar. Ett par gånger har de dock gjort enstaka nedslag.
– Det är svårt att angripa läromedel för sig, de måste sättas i ett sammanhang, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör.

Det är huvudmannens uppgift att se till att lärarna får den tid de behöver för att välja och utvärdera läromedel. Varken Skolinspek-tionen eller någon annan instans har i uppgift att granska hur det fungerar.

– Läromedel ingår inte specifikt i den regelbundna granskningen. Det beror på att det inte är reglerat. Däremot ingår läromedel indirekt som en pussselbit när vi granskar hur skolorna lyckas med sitt uppdrag att utveckla eleverna mot målen, säger Peter Ekborg.

Om huvudmannen inte ser till att ge rätt förutsättningar, vad ska man göra då?

– Ja, man får ha en dialog i den vanliga skolkedjan, lyfta det med sin rektor, som i sin tur får lyfta det med huvudmannen.

Ni har gjort ett par nedslag, bland annat när det gäller IT-verktyg och ämnet kemi. Varför gjorde ni det?

– Vi gör en värdering varje år av vad vi ska granska. När det gäller kemin kan det ha valts ut för att vi hade fått signaler om att det inte fungerade. Men det är svårt att angripa läromedel för sig, det måste sättas i ett sammanhang. Ett bristande läromedel kan fungera väl i rätt sammanhang. Men det är klart, förlitar man sig helt på det så blir det väldigt känsligt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm