Nya lärare

Färre får ett introduktionsår

Introduktionsåret för nya lärare är inte längre kopplat till legitimationen. Nu minskar andelen lärare som får ett introduktionsår. Det visar en ny undersökning.

Sedan 1 juli i fjol kan nyutexaminerade lärare ansöka om lärarlegitimation direkt efter sin examen. Men rätten till introduktion och mentor gäller fortfarande. Huvudmannen är skyldig att erbjuda detta och det är rektorns ansvar att det upprättas en plan för introduktionen.

Nu visar en undersökning från Lärarförbundet att antalet nya lärare som uppger att de får ett introduktionsår har minskat ordentligt sedan förra året då reformen genomfördes. Det skriver Lärarnas tidning. Lärarförbundet undersöker varje år hur många nyexaminerade lärare som uppger att de har fått en introduktionsperiod under sitt första år i yrket. Från att ha legat runt 70 procent ett antal år har siffran nu sjunkit till 51 procent.

Skolvärlden har tidigare intervjuat Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande, Anders Almgren, om det faktum att introduktionsåret inte längre är ett krav för legitimation.

– Det väsentliga är att introduktionsåret blir kvar eftersom en god introduktion i yrket är väldigt viktigt. Men vi hade hellre sett att den gamla ordningen kvarstod. Nu finns det en risk att huvudmännen inte lägger så stor vikt vid introduktionsåret, sa Anders Almgren då.

Kommentera