Lärarfortbildning

Karlstad utbildar mentorer

I Karlstad kommun satsar man på att utbilda mentorer för att kunna ta emot nya lärare på ett bra sätt. En bra introduktion är en förutsättning för att få bra lärare, säger Anna Carlsson som är rektor till fyra av de lärare som just nu går mentorsutbildningen på Karlstad universitet.

– Läraryrket är ett komplext och svårt yrke. Därför är det nödvändigt att få ett bra stöd i början, säger Anna Carlsson som är rektor på Ilandaskolan i Karlstads kommun.

Som ny lärare har man rätt till introduktionsperiod och mentor. Men eftersom en genomförd introduktionsperiod inte längre är ett krav för lärarlegitimationen har det funnits en oro från bland annat fackligt håll om att introduktionen av nya lärare ska försämras. Nyligen visade en undersökning från Lärarförbundet att antalet nya lärare som uppger att de får ett introduktionsår har minskat ordentligt sedan förra året då reformen genomfördes.

Men i Karlstad satsar man på mentorer. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Karlstads universitet håller sedan ett par år tillbaka i en mentorsutbildning. Drygt ett hundratal lärare har deltagit hittills, 30 stycken går utbildningen under våren, däribland fyra lärare på Ilandaskolan där Anna Carlsson är rektor.

– Vi ska ge nya lärare en bra introduktion. Då tycker jag att det är viktigt att lärarna på skolan, som ska agera mentorer, har en aktuell förståelse av hur uppdraget ser ut. Utbildningen belyser olika aspekter av lärarprofessionen och tar upp saker som det svåra samtalet och hur man ska förhålla sig till olika frågor på ett professionellt sätt, säger hon.

Anna Carlsson säger att de lärare som gått utbildningen tidigare varit mycket nöjda och att utbildningen förutom att ge utbildade mentorer och stärker den enskilda läraren i dennes roll.

Hur ser förutsättningarna ut för lärarna som deltar i mentorsutbildningen?

– Man går utbildningen som en del av sin tjänst, så när man är borta får man vikarie. Den litteratur som krävs kan ingå i tjänsten eller ses som fortbildning.

De utbildade mentorerna ansvarar sedan för de nya lärarna.

– Vi kan inte matcha ämnesvis till hundra procent eftersom alla inte gått utbildningen. Då gör vi så att man dels får en utbildad mentor som har det övergripande ansvaret och dels en mentor som undervisar i samma ämnen.

Varför är det viktigt att ta emot dem som är nya i yrket på ett bra sätt?

– Jag tror att det är en förutsättning för att vi ska få bra lärare. Sen tror jag väl i och för sig att kollegiet som sådant ofta sluter upp och stöttar när man kommer ny. Men det är bra när det finns en genomtänkt plan, att det finns avsatt tid för möten med mentor och givna frågor att gå igenom. Som ny är det bra att känna att det finns en erfaren lärare med tid avsatt för att kunna diskutera dilemman och idéer.

Kan en god introduktion vara ett sätt att rekrytera lärare till skolan?

– Det tror jag säkert. Här i Karlstad är det ganska lätt att rekrytera eftersom vi har lärarutbildningen här. Men generellt sett tror jag absolut att det kan vara ett sätt att knyta lärare till sig.

Hur gör ni för att underlätta för de nya lärarna i början?

– Det kan se lite olika ut. Det är inte så att den som är ny får mindre undervisningstid generellt. Men man brukar så klart se till att den lärare som är ny inte sätts som ensam ansvarig för något och att läraren får lite lugn och ro med sin egen undervisning. Man kan titta på mentorskapet gentemot eleverna till exempel. Vi gör lite olika anpassningar. 

Kommentera