fjarrundervisning
Regeringsbeslut

Fjärrundervisning ska tillåtas i fler ämnen

Nu kommer ett större antal elever kunna få utbildning på distans. I dag beslutar nämligen regeringen att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen än vad som tidigare varit tillåtet, till exempel i NO och matte, rapporterar Ekot.

Sedan höstterminen 2016 har det pågått en försöksverksamhet där skolor har haft fjärrundervisning i fler ämnen än de traditionellt tillåtna: modersmål, samiska, moderna språk och teckenspråk. Bland annat på Lapplands gymnasium, som Skolvärlden tidigare skrivit om.

Två år senare kom Skolverket med sin slutrapport där man föreslog att regeringen permanent ska tillåtna fjärrundervisning i fler ämnen.

– Det ökar möjligheten att erbjuda elever undervisning av en behörig lärare, elever som annars inte hade fått tillgång till den utbildningen. Det handlar inte om att ersätta reguljär undervisning, Camilla Thinsz Fjellström, enhetschef på Skolverket till Skolvärlden i december förra året.

Nu har regeringen beslutat att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen, som NO, SO, matte och teknik. Praktiska och estetiska ämnen undantas. Det ska även bli möjligt i fler årskurser.

Bakgrunden är att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare, framförallt i glesbygden.

Fjärrundervisning är interaktiv och sker i realtid. Läraren kopplar upp sig mot en eller flera elevgrupper, som befinner sig på andra platser i skollokaler.

– Eleverna ska ha stöd i varje klassrum av en handledare. I gymnasieskolan ska handledaren vara tillgänglig, i grundskolan ska handledaren finnas i själva klassrummet, säger utbildningsminister Anna Ekström till Ekot.

Regeringen föreslår även att reglerna kring distansundervisning ändras. Nu ska de så kallade hemmasittarna, elever som av psykosociala eller medicinska skäl inte går i skolan, kunna få undervisning på distans.

Om man inte klarar av att gå till skolan är den undervisningen bättre än ingen alls, säger Anna Ekström till Ekot.

– Det allra bästa är att barn går i skolan, men för många barn som har psykiska eller sociala eller medicinska svårigheter, så kan distansundervisning bli ett sätt att öka möjligheten att komma tillbaka till skolan, säger hon.

Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti i år.

Kommentera