Testa barn

Foto: Shutterstock/Magnus Glans

Corona

FHM:s besked: Testa symptomfria elever

”Vi har en uppåtgående trend, även bland barn och unga.”

Symptomfria elever som varit i kontakt med covid-smittade personer ska testas. Det meddelar Folkhälsomyndigheten på torsdagen.

Folkhälsomyndighetens tredje och senaste kunskapssammanställning om covid-19 hos barn och unga visar att smittspridningen i den gruppen har ökat kraftigt sedan årsskiftet.

– Vi har en uppåtgående trend, även bland barn och unga. Jag vill därför uppmana alla att hålla avstånd. Det är det som skyddar oss mot spridning av covid-19, säger Britta Björkholm, avdelningschef Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt påpekar hon att få under 20 års ålder drabbas av svår sjukdom eller avlider, och att den ökade smittkurvan bland unga påverkas av ett ökat testande.

Källa: Folkhälsomyndigheten

I den färska kunskapssammanställningen står Folkhälsomyndigheten trots den ökande smittspridningen bland yngre fast vid att öppna skolor är det viktigaste för eleverna.

”Det är centralt att hela tiden se över så att de smittskyddsåtgärder som vidtas är väl avvägda och inte får mer negativa konsekvenser än covid-19 pandemin självt”, skriver de.

Läs hela rapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skolvärldens reporter Emil Hedman på torsdagens presskonferens. Foto: SVT

För att komma åt smittspridningen ändrar myndigheten nu sina rekommendationer så att symptomfria skolelever som varit i kontakt med en bekräftat covidsjuk person ska testa sig. Det är regionernas smittskydd som ska hantera den processen genom att ta kontakt med berörda elever och uppmana dem att testa sig.

– Ingår man i en smittspårningskedja så kommer man bli informerad om det, man behöver inte själv hålla reda på vad som gäller när, säger Britta Björkholm till Skolvärlden.

När det gäller myndighetssamarbetet med Skolverket kring testning av elever och lärare är hon inte redo att ge några klara besked ännu.

– Det är ett pågående arbete. Vi ser att barn- och ungdomsgruppen inte kommer att vara vaccinerad i närtid, vi börjar med att vaccinera alla över 18. Så vi behöver fortsätta att titta på skolmiljön för att se vad vi kan göra för att minska risken för smittspridning i skolan. Där kan en breddad testning och breddad spårning vara en del, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm