Vårbudget

Regeringen skjuter till 350 extra coronamiljoner till skolan

”Behövs en tydligare plan för att komma tillrätta med förlorad undervisning”.

Högar med helt nya tusenlappar.

Regeringen skjuter till ytterligare 350 miljoner kronor till skolan, utöver den skolmiljard man tidigare avsatt för att kompensera för pandemins effekter.

Skolan får mer pengar för att hantera konsekvenserna av pandemin i regeringens vårändringsbudget. Lärarnas Riksförbund välkomnar pengarna men efterlyser fler åtgärder.
– Det behövs en tydligare plan för att komma tillrätta med förlorad undervisning, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Efter en överenskommelse mellan januaripartierna skjuter regeringen till ytterligare 350 miljoner kronor till skolan, utöver den skolmiljard man tidigare avsatt för att kompensera för pandemins effekter.

Åsa Fahlén

– Mer pengar till skolan är naturligtvis alltid välkommet, de kommer sannerligen behövas. Men det är i sammanhanget alldeles för lite, säger Åsa Fahlén.

250 miljoner fördelas på samma sätt som skolmiljarden och kan till exempel användas för att öka undervisningstiden, anpassa arbetsmiljön för elever och lärare och för att smittsäkra skolan. 100 miljoner ska gå till utökad lovskola där elever kan ta igen undervisning de gått miste om under läsåret.

På LR ser man att lovskolan kan vara ett bra komplement, men framhåller att det stora arbetet med att få skolan på rätt köl måste göras under det vanliga läsåret.

– Det är klart att om de här pengarna kan gå till en bra ersättning för de lärare som tar på sig att undervisa i lovskola så är det bra. Men lovskola får inte framstå som lösningen. Lovskola är plan b. Plan a är att resurserna ska finnas att ha en god undervisning under terminerna. Det behövs ett mycket vidare tänk när det gäller hur man ska komma tillrätta med allt det som eleverna missar det här läsåret. Vi vet också att eleverna tycker att lovskola är ganska tungt, säger Åsa Fahlén.

Vilken typ av åtgärder är det ni vill se?

– Man behöver avsätta resurser för lärare som gör någonting utöver sin vanliga tjänst. Man behöver se till att lärare får betalt för det arbete de gör när man lägger ut extra lektioner under terminerna, ordnar stödstugor och så vidare. Vi behöver fler lärare och speciallärare och vi behöver förstärka elevhälsan.

Förslaget i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, och ska röstas igenom i riksdagen innan pengarna betalas ut. Något datum för det är inte satt. Statsbidraget betalas ut till huvudmännen utan krav på ansökan, och fördelas enligt en socioekonomisk modell.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm