lars_nivbrant_svea_hovratt

Lars Nivbrant efter attacken och bild på Svea Hovrätt.

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Våld mot lärare

Förälder tog stryptag på lärare – döms för våld mot tjänsteman

Tingsrätten friade föräldern som misstänktes ha tagit stryptag och slagit SO-läraren Lars Nivbrant i en betygsdispyt. Nu döms han för våld mot tjänsteman av Svea hovrätt.
– Det här är superviktigt för Lars som individ, men också för alla lärare framöver, säger Lars Santelius, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund Stockholm. 

Händelsen inträffade för tre år sedan. I dörröppningen till lärarrummet på Spånga grundskola mötte SO-läraren Lars Nivbrant då en upprörda pappan som sedan attackerade honom inför ögonen på flera kollegor.

Misshandeln anmäldes, men Solna tingsrätt ansåg att det varit för tumultartat på platsen för att bevisa vem som gjort vad. Pappan friades därför, vilket väckte både ilska och obehag i Skolsverige. Och både Lars Nivbrant själv och kammaråklagare Caroline Frohm överklagade till Svea hovrätt, som nu har beslutat att ändra den uppmärksammade domen.

Lars Nivbrant.
Lars Nivbrant.

Enligt domstolen har SO-läraren lämnat en trovärdig berättelse över vad som har hänt. Den stöds även av flera vittnen som befann sig på platsen, och domstolen anser dessutom att våldet hade ett direkt samband med Lars Nivbrant tjänsteutövning och därför ska bedömas som våld mot tjänsteman, rapporterar Dagens Nyheter.

– Allt annat hade varit en katastrof. Vi hade två nya vittnen som berättade om vad som hände och jag räknade med att hovrätten skulle göra ett grundligare jobb än vad tingsrätten gjorde, säger Lars Nivbrant, till Skolvärlden.

Han tror att motivet till attacken där pappan tog strypgrepp och slog honom var en betygsdispyt som grundade sig i att pappan var missnöjd med att hans son fick B och inte A i religion.  

Vidare berättar han att den fällande domen inte har någon större betydelse för honom personligen. Han poängterar dock att betygssättning är en myndighetsutövning och att lärare måste få det stöd av samhället som den utsatta positionen kräver.

– Det är otroligt frustrerande med föräldrar som behöver så oerhört mycket i bevisväg för att acceptera ett betyg, och det här var ett sådant fall.

– Samtidigt är det klart att det bäddar för konflikter när lärare i mindre ämnen, som exempelvis religion, bara har fem veckor på sig att sätta betyg – men samtidigt ska bedöma lika många aspekter som i de ämnen som pågår under hela läsåret, säger Lars Nivbrant.

Lars Santelius, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund Stockholm, har tidigare sagt att den aktuella händelsen påverkar alla lärare, och inte minst det faktum att förövaren friats i tingsrätten.

Att hovrätten nu har gjort annan bedömning som innebär att pappan döms till villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar och ska betala ett skadestånd på 5 000 kronor, beskriver han som ”otroligt glädjande”.

Lars Santelius.
Lars Santelius.

– Det betyder att i en framtida situation där det fyller en funktion att ta med en kollega i ett samtal där något riskerar att gå över styr så bedöms inte den kollegan som partisk utan som trovärdig. Det är egentligen självklart att vi lärare ska bli bedömda som andra människor när vi vittnar för en kollega, men uppenbarligen var det inte så för tingsrätten, säger Lars Santelius.

Han understryker att händelsen på Spånga grundskola inte är representativ för de problem som finns när det gäller betygssättning.  

– I de fall där det uppstår problem är det vanligast att föräldrar hör av sig och in absurdum  kräver redogörelser för hur betygsunderlaget ser ut och att eleven ska få göra om ett prov till dess att elev och vårdnadshavare är nöjd med resultatet. Sedan ser det här väldigt olika ut på olika skolor. Det är inte så att alla skolor har besvärliga vårdnadshavare som ställer orimliga krav, utan som tur är handlar det fortfarande om en liten minoritet.

Hur ska man lösa problemet?

– I enskilda fall är den vanligaste åtgärden att skolledningen kliver in och tar över kommunikationen med den förälder som är extra krävande eller hotfull. Men på ett större och mer generellt plan så skulle jag påstå är den här domen på sätt och vis blir en värdefull beståndsdel när det kommer till att bygga en annan syn på lärare.

–Det vill säga, lärare är tjänstemän som utövar sin profession och på samma sätt som man inte jagar runt och ifrågasätter andra tjänstemän i deras profession mer än nödvändigt så finns det ingen anledning att göra det med lärare när de fattar sina beslut, säger Lars Santelius.​

Kommentera