alli_foto
Kommentar

Forskaren: Fel att anta att betyg motiverar alla elever

Skolverkets utvärdering visar att många elever motiveras av betyg. Men inte alla.
Betygsforskaren Alli Klapp menar att tidiga betyg kan skapa än större skillnader mellan hög- och lågpresterande elever.

– Resultatet i Skolverkets betygsutvärdering ligger i linje både med den internationella forskning som finns och de studier jag har gjort. Så det är egentligen ingenting som förvånar mig, säger Alli Klapp till Skolvärlden. 

Alli Klapp, lektor i utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet som forskat länge om betyg och bedömning, tillhör dem som tidigare kritiserat införandet av tidiga betyg.

– Betyg har en differentierande effekt som missgynnar lågpresterande elever. Det visar den här utvärderingen också.

Enligt Skolverkets utvärdering av effekterna av betyg i sexan så anser drygt hälften av lärarna att elevernas motivation, generellt sett, blivit högre i och med införandet av betyg i sexan. Och hela 80 procent av eleverna själva menar att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg.

Men lärarna svarar också att det är de högpresterande eleverna som i högst utsträckning motiveras av betygen. En majoritet av lärarna uppger att betygen inte lett till någon förändring alls i kunskapsutveckling för de lågpresterande eleverna. Och 12 procent av lärarna uppger att lågpresterande elevers kunskapsutveckling försämrats.

De studier Alli Klapp själv gjort visar på likande resultat, lågpresterande elever påverkas negativ av betyg medan studiebegåvade elever tenderar att motiveras av betygen. När Pisa-resultaten presenterades i december var den ökande olikvärdigheten ett smolk i glädjebägaren. Alli Klapp menar att betygen kan spä på skillnaderna.

– Det är en olycklig utveckling att de mest utsatta elevgrupperna halkar efter. Vi måste ha en hög lägstanivå. Jag är rädd för att tidiga betyg kan spä på olikvärdigheten ytterligare.

– Betyg bygger på en idé om att elever triggas av belöning och bestraffning och att det skulle vara effektivt för lärandet. Men antagandet att betyg motiverar alla stämmer inte; vilket Skolverkets utvärdering visar, och därför är idén om betyg som motivationshöjare viktig att problematisera.

Kommentera