gustav_och_camilla_0
Betygsbråk

Fridolin sågar tidiga betyg

Utbildningsminister Gustav Fridolin menar att Skolverkets betygsutvärdering visar att betyg i sexan är fel väg att gå.
– Obegripligt att dra den slutsatsen, kommenterar Camilla Waltersson Grönvall (m).

Skolverkets utvärdering av betyg i årskurs 6 visar att betygen gjort det lättare för lärare att upptäcka elever i behov av stöd. 46 procent av de tillfrågade lärarna instämmer i detta. Däremot har betygen inte lett till att fler elever ges särskilt stöd.

Betygsreformen genomfördes av alliansregeringen och nu säger utbildningsminister Gustav Fridolin (mp) att Skolverkets utvärdering bevisar att betygsreformen var fel.

Till SVT Nyheter säger han att:

– Det bevisar tyvärr att tidiga betyg inte är den mirakelmedicin som förra regeringen tror.

Utbildningsministerns sågning av reformen har fått Moderaternas skolpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall att reagera.

– Jag blir riktigt upprörd över utbildningsministerns uttalande. Han säger att resultaten visar att det var fel att införa betyg i årskurs sex. Det är väl den enda slutats man inte kan dra. Problemet är att eleverna inte får stöd och hjälp. Och det faller på Gustav Fridolins ansvar att elever ska få det stöd och hjälp de behöver, säger hon till Skolvärlden.

Camilla Walterson Grönvall menar att de reformer som alliansregeringen införde, som tidigare kunskapsuppföljning, varit reformer i rätt riktning.

Huvudsyftet med betygsreformen var inte bara att få syn på de elever som behöver stöd utan också att eleverna skulle få det stödet för att fler ska klara grundskolan. Är inte utvärderingens resultat ett tecken på att reformen inte nått hela vägen fram?

– Det är ett jätteproblem att vi ser att eleverna inte får rätt stöd. Men det är inte ett skäl för att ta bort reformen. Det är att dra fel slutsats.

Vad behöver göras för att eleverna ska få det stöd de har rätt till?

– Först måste vi ta reda på varför det stöd som fler lärare ser behövs inte sätts in. Är det lärarna som inte signalerar vidare till rektor? Har man inte tid? Jag tror att tidsbrist kan vara en sak. Då måste vi säkerställa att läraren får mer tid tillsammans med eleverna, mer tid för undervisning till exempel genom att ta bort de administrativa uppgifterna.

– Men reformen som sådan får absolut inte plockas bort. Vill Fridolin dölja att vi har barn i behov av stöd? Det är steg två vi måste inrikta oss på nu, inte ta bort reformen.

Kommentera