ulf_lundstrom_bred

Ulf Lundström är lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Forskning

Forskaren: Fokus på provresultat urholkar läroplanen

Växande fokus på mätbara resultat sätter läroplansuppdrag som medborgarkunskap och personlig utveckling på undantag. Vi behöver ett bredare samtal om vad kvalitet i skolan innebär, menar Ulf Lundström, lektor vid Umeå universitet.

Läs mer om forskningen

Forskningsresultaten kommer från projektet ”Inkluderande och konkurrerande”, finansierat av Vetenskapsrådet.

Ulf Lundström utvecklar också resonemanget i artikeln ”Att mäta det vi värderar eller värdera det vi kan mäta?” som du kan du läsa här.

Regeringens förslag att resultatet av de nationella proven ska väga tyngre vid betygsättning är tidstypiskt. Såväl skolor som myndigheter mäter redan saker som resultaten på prov för att avgöra vem som är framgångsrik och vem som inte är det. 

Problemet med det är enligt Ulf Lundströms forskning att allt ljus riktas mot en viss del av skolans verksamhet, medan andra delar av läroplanen hamnar i bakgrunden – inte för att de delarna är mindre viktiga, utan för att de inte är mätbara på samma sätt. 

Det handlar om skolans breda mål, som respekt för mänskliga rättigheter, förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor, förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden, vilja och lust att lära och mängder med andra mål som anges i läroplanen.

– Läroplanen i sig är bra på många sätt. Men den policy som förverkligas idag förminskar läroplanen och det styr i sin tur undervisningen. Både elever och lärare belönas utifrån det här sättet att tänka, säger Ulf Lundström.

Dessutom tycker han att det sker i en tid då prioriteringarna borde se helt annorlunda ut.

– Antidemokratiska krafter, miljöhot och andra globala utmaningar växer och nu är det just de saker som väljs bort som våra ungdomar behöver. Det här är idéer som har funnits i den svenska skolan sedan andra världskriget, men som i och med marknadsanpassningen går förlorade.

Han tar också upp hur det påverkar läraryrket.

– Man devalverar lärarprofessionen. Jag som gammal lärare uppfattar det som att en professionell lärarkår ska omfamna hela läroplanen. Jag tror lärarna vill se en djupare mening med sitt yrke, man vill göra skillnad i samhället. Men inom new public management ses läraren som en effektiv leverantör av resultat. Det finns nog en risk att även individuella lärare själva börjar se sig så.

Han menar att allt detta leder till en snedvridning av vad begreppet kvalitet står för i skolan.

– Begreppet kvalitet används som en jargong i debatten nu, man borde trycka på vad det egentligen är och hur lärarna själva definierar det. Nu blir man överkörda av så kallade indikatorer som någon annan satt utifrån, säger Ulf Lundström.

Kommentera