anna_ekstrom_laptop
Nytt förslag

Regeringen: Alla nationella prov ska digitaliseras

Alla nationella prov ska bli digitala, och proven ska väga tyngre vid betygsättning, om regeringen får som den vill. Skälen som anges är att motverka fusk, underlätta rättning och höja rättssäkerheten.

Uppsatsdelen i proven i svenska, svenska 2 och engelska ska börja skrivas digitalt efter sommaren 2018. På längre sikt ska alla nationella prov i så väl grundskolan som gymnasiet skrivas digitalt, rapporterar SVT Nyheter.

– De nationella proven ska digitaliseras. Vi bestämmer också att eleverna ska skriva proven anonymt, så att man inte ser när man rättar vem det är som har skrivit vilket prov. Vi bestämmer också att proven inte ska bedömas av de lärare som undervisar eleverna utan av andra lärare, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Att lärare inte ska betygsätta de egna elevernas prov är för att undvika att andra faktorer än själva resultatet tas med i betygsättningen av provet. Regeringen hoppas också komma åt problemet med betygsinflation, där skolor misstänks sätta högre betyg än eleverna presterat.

Lärarnas Riksförbund är positiva till förslaget.

– Vi tycker att det är ett väldigt bra förslag. Digitaliseringen och anonymiseringen stärker lärarna i rättningssituationen, då undersökningar visar att lärare upplever att elever och skolledningen ibland försöker påverka resultaten, säger förbundsordförande Åsa Fahlén.

Någon som är mer kritisk till förslaget är betygsexperten Per Måhl. Han tror inte att det gör betygen varken mer rättssäkra eller mer likvärdiga.

– De nationella prov vi har i dag stämmer inte alltid med de anvisningar som lärare ska följa när de sätter betyg. I det perspektivet blir det absurt att hävda att betygen skulle bli bättre om man tvingade lärare att sätta de betyg som eleverna får vid ett enstaka tillfälle, säger han till Skolvärlden.

Han menar också att en digitalisering riskerar att förstärka skillnaderna mellan provens utformning och lärarnas uppgift vid betygsättningen.

– Om man ska rätta digitalt kommer det påverka hur uppgifterna ser ut. Annars går det inte att maskinrätta uppgifterna. Men väldigt många av de kunskapskrav som finns i svensk skola driver fram uppgifter som är svåra att rätta digitalt. Alltså, om du ska utforma uppgifter som är tänkbara att rätta digitalt kommer de komma i konflikt med hur kunskapskraven ser ut.

Läs hela Skolvärldens intervju med Per Måhl här.

Huvuddragen i regeringens lagrådsremiss ekar de förslag som presenterades efter utredningen om nationella prov i mars förra året. Lagen som säger att nationella prov ska väga tyngre vid betygssättning beräknas träda i kraft den 29 juni 2018. De nya digitala proven införs stegvis från 2018 fram till 2022.

Kommentera