skolverket_0

Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket, kan inte förklara varför fel nationella prov skickades ut till skolorna.

Nationella prov

Skolverket svarar på NP-kritiken: ”Vi kan inte förklara det”

Under årets nationella prov i engelska fick flera skolor ta emot fel hörförståelse – årskurs 6 istället för årskurs 9. Så hur kunde det ske?  
– Det undrar jag också, säger Anders Boman som är enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Under årets nationella prov i engelska skickades fel USB-minne ut till flera skolor. Istället för att få hörförståelsen till årskurs 9 mottog skolorna hörförståelsen till årskurs 6.

Hur kunde det ske?

– Det undrar jag också. Vi kan inte förklara det och distributören har hittills inte kunnat förklara det. Vi känner väl till deras rutiner och utifrån dessa ska det inte kunna bli någon sammanblandning, säger Anders Boman som är enhetschef för nationella proven på Skolverket. 

Totalt genomförde 2099 skolor provet, av dem har 42 hört av sig och sagt att de mottagit fel prov. Nu inväntar Anders Boman en avvikelserapport från distributören Exakta Print kring hur det felaktiga utskicket har kunnat ske.

Hur säkerställer ni att det inte händer igen?

– Eftersom jag har blivit tydligt informerad från vår distributör om att det här är en omöjlighet i de rutinerna som de har och som jag också känner till så behöver jag få veta vad det faktiskt var som hände. Jag ser inte att det vare sig kan, får eller ska hända igen, säger Anders Boman.   

Vi har förstått att något kan gå fel trots att det inte ska kunna gå fel.

Men det var inte det enda problemet som har uppstått kring de nationella proven i år. Numera skrivs uppsatserna från årskurs 9 och uppåt på digitala enheter, vilket ledde till teknikkrångel och svårigheter att logga in på flera skolor. Det är dock inget som Skolverket ansvarar för förklarar Anders Boman.

– De nationella proven ska digitaliseras och Skolverkets upphandlade plattform ska användas – men det är först 2022. Idag är det huvudmannen som har ansvar för att uppsatserna ska kunna genomföras på en digital enhet, säger Anders Boman.

Eftersom skolan är kommunaliserad kan inte Skolverket bestämma över vilken typ av datorer, system och internetleverantörer som används till detta.

– Men eftersom vi har följt det här noga så har vi sett att framförallt en plattform överbelastats på grund av felaktig kod. Det har vi fått rapporter om. Sen har vi också hört från andra användare av andra plattformar att det gick väldigt bra. Så vi har fått blandade rapporter kan man säga, säger Anders Boman.

Även i år har dessutom information om de nationella proven spridits via sociala medier. Enligt Skolverket har information om delprov C i svenska för årskurs 9, delprov B i kemi, fysik och biologi för årskurs 9, det muntliga delprovet i Engelska 6 för gymnasiet och delprov C i engelska för årskurs 9 spridits.

– Vi har jobbat extremt hårt mot den här spridningen och läckorna. Sedan bedömer vi ändå att uppsatsproven har ett värde även om eleverna vet ämnet i förväg eftersom de måste producera uppsatserna i flera timmar under en salsskrivning. Sen vet jag att lärare kan resonera olika och att det råder delade meningar huruvida det är rätt eller fel – men vi gör den bedömningen. 

Vad tar ni med er för lärdomar från årets nationella prov?

– När det gäller USB-minnena som skickades fel så tar vi väl med oss att vi har förstått att något kan gå fel trots att det inte ska kunna gå fel. Den här leverantören som misslyckades med sin tjänst, det är något att se och lära av inför att Skolverket själva ska digitalisera provet 2022. Jag kan inte säga vilka lärdomar vi drar men det är självklart väldigt intressant för oss att följa hur de här aktörerna agerar, säger Anders Boman.

Skolvärlden har sökt distributören Exakta Print som inte vill medverka i en intervju med hänvisning till att all kommunikation som rör de nationella proven ska gå via Skolverket:Exakta Print har en mycket bra och kontinuerlig dialog med Skolverket kring uppdraget, hur det fortlöper, vad som går bra, om det uppstår problem (som nu med USB-minnena) och hur vi löser problemen på bästa sätt, men vi diskuterar aldrig detta uppdrag med tredje part.”

Kommentera