dator_nationella_prov
Nationella prov

Här är skolan redan igång med digitalisering av NP

100 skolor har valts ut för att testa att göra digitala nationella prov. 
På Stenkulan i Lerum är man redan igång med förberedelserna.
– Vi ser fram emot att få vara en av provskolorna, säger rektorn Anna Brandén.

Här är skolorna som deltar:

Här är de 100 skolorna som har valts ut i försöksverksamheten.

Arbetet med att digitalisera de nationella proven har nu inletts, och införandet ska vara klart år 2022. Skolverket ska testa proven på 100 skolor runt om i landet där de kommer att få pröva de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. 

– De 100 skolorna har valts bland landets över 6000 skolor. De blir något av pionjärer i det här viktiga och omfattande arbetet med att digitalisera de nationella proven. Vi ser fram emot att genomföra försöksverksamheten tillsammans med lärare, rektor och elever på de här skolorna, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i en skriftlig kommentar. 

Försöksverksamheten pågår till och med år 2021.

– Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största IT-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Vi måste säkra att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och att de stöttar betygssättningen. Därför är den här försöksverksamheten så viktig, säger projektledare Karin Hector-Stahre.

Under försöksverksamheten, som inleds i september, vill Skolverket pröva skolornas förutsättningar att genomföra digitala nationella prov, och bland annat testa den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov.

Anna Brandén arbetar som rektor på Stenkulans skolenhet 4–9 och där är man redan igång med att förbereda sig inför digitaliseringen av nationella proven. 

– Vi känner oss väl förberedda. Det första som händer nu för vår del är att alla uppsatser blir digitala redan till hösten. Vi kommer att anpassa oss efter Skolverkets instruktioner och anvisningarna för vad som förväntas av oss som utprovningsskola, säger hon och fortsätter:

– Vi ser fram emot att få vara en provskola med digitaliseringen. Vi har tidigare använt oss av en egen digital plattform, som vi har licens för, när eleverna har skrivit nationella prov. Det har fungerat jättebra och vi är nöjda med digitaliseringen.

Varför tror du att digitala nationella prov är en bra lösning?

– Framförallt underlättar det i rättningsarbetet, både tidsmässigt men även i bedömningsarbetet att det blir en högre rättssäkerhet. Men det är även en klar fördel för eleverna som är mer vana vid att arbeta med datorer. 

Är det en fördel att vara en av de 100 testskolorna? 

– Det tror jag absolut. Därför att vi får pröva på det och för att vi får vara snabba in i resonemangen om vilka fördelarna och nackdelarna är, inför det riktiga införandet. Den här skolan har varit med tidigare i test av matematiklyftet och vi ser bara fördelar med att vara en utprovningsskola. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm