yrkesprogram_0
Yrkesprogram

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Regeringen presenterade under måndagen ett förslag om att gymnasiets yrkesprogram i fortsättningen ska ge högskolebehörighet. Förhoppningen är att förslaget ska leda till att fler elever väljer gymnasiets yrkesutbildningar, något som har minskat under de senaste åren.

Regeringen föreslår att yrkesprogrammen ska innehålla de kurser som krävs för grundläggande behörighet. För att inte tränga undan yrkeskurser föreslår man att programmen ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Det innebär mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk och engelska.

– På morgondagens arbetsmarknad kommer möjligheten att växla karriär vara avgörande och politiken måste alltid se till att öppna dörrar för livslångt lärande, inte leda ner ungdomar i en återvändsgränd som den förra regeringens politik innebar, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) i en skriftlig kommentar.

Regeringen beslutade om förslaget på regeringssammanträdet den 15 februari. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Statsminister Stefan Löfven (S) och Anna Ekström presenterade förslaget vid en presskonferens under måndagseftermiddagen. Där belyste den sistnämnda hur man ska motverka den nuvarande bristen på yrkeslärare.

– De satsningarna som gjordes i höstens budget handlar för det första om att vi satsar en extra peng, extra insatser och resurser på att rekrytera yrkeslärare. Vi har en stor lärarbrist i skolan allmänt, men för yrkeslärare är den bristen extra tydlig och spelar en väldigt stor roll, sa Anna Ekström under pressträffen.

För rekrytering av detta avsätter regeringen årligen 15 miljoner kronor, men man satsar också på att de som arbetar som yrkeslärare och som inte har en full behörighet ska kunna få den.

– När det gäller behörighetsgivande utbildningar av yrkeslärare så har vi en stor satsning som växer upp till 70 miljoner koronor om året, vilket är avsevärd satsning för den här typen av behörighetsgivande utbildning och helt nödvändig.

Förutom förslaget om att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet presenterade regeringen även ett förslag om att ett estetiskt ämne ska införas i alla nationella program i gymnasieskolan.

– Ett estetiskt ämne är viktigt för att elever ska få möta konstnärliga och estetiska uttryck och komplettera skolans breda kunskaps- och bildningsuppdrag, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Läs mer om förslaget om att yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet här

Kommentera