atervandare

Fredrik Lannergård valde att återvända till läraryrket – och ser pausen som en tillgång.

Lärarbrist

Fredrik valde att återvända till svarta tavlan

Sex av tio lärare som lämnat yrket, kan tänka sig att återvända om arbetsmiljön blir bättre.
Fredrik Lannergård gjorde slag i saken – och gick tillbaka till sin gamla arbetsplats.

Fredriks tips till tvivlande lärare

Sätt stopp när det blir för mycket. Kollegor som blivit utbrända är ofta sådana som inte satt stopp för arbetsuppgifter. Det gäller att prioritera, eftersom man aldrig blir färdig.
Det är aldrig en nackdel att se många organisationer och hur de funkar. Men skolan har en speciell charm, den kan man inte bortse från.

En färsk undersökning från Statistiska centralbyrån visar att sex av tio lärare som lämnat lärarjobbet, kan tänka sig att gå tillbaka. Ökad möjlighet att styra över sin arbetssituation, minskad arbetsbelastning och högre lön är faktorer som deltagarna i undersökningen nämner som tänkbara lockbeten.

För Fredrik Lannergård, lärare i samhällsorienterande ämnen och bild, gick lönen upp när han återvände till sin gamla arbetsplats.

– Jag fick upp lönen, men det är inte det viktigaste för mig utan det är att vardagen funkar. Jag har alltid trivts med barnen, och jag har fått ett annat perspektiv nu. Vill jag vara lärare så måste jag prioritera eleverna, säger han.

Efter nästan tio år som mellan- och högstadielärare i Enköpingstrakten, ville han testa ett annat jobb.

– Jag hann inte vara lärare. Och om man skulle få upp lönen så fick man satsa på allt annat runt omkring, men satsade man på undervisningen så fick man inte upp lönen, konstaterar han.
Han letade efter tjänster på andra skolor. Sedan hittade han en ledig tjänst som biträdande rektor. Sedan blev det en administrativ tjänst vid universitetet.

­– Jag hade inte tänkt att lämna läraryrket, det blev en slump att jag lämnade skolvärlden. Men det var en bra slump, för jag fick andra perspektiv, säger han.
För honom var det arbetsmiljön som var den stora utmaningen i skolan.

– Det är så mycket kringsaker. Vissa är naturliga, men jobbar man med människor så är det administrativa bitar som har blivit det största hindret.

Det blev ytterligare en rektorstjänst innan han såg en platsannons för sitt gamla jobb. Och nu är han tillbaka där han började.

– Jag har fått lite distans till saker och ting, man behöver inte prioritera allt lika högt. Alla saker på listan behöver inte göras med samma engagemang. Jag tror inte att skolledare har något emot god undervisning. De vill ju inte ha utbrända lärare.

Kommentera