gustav_fridolin_amneslarare
Kommentar

Fridolin om återvändarna: ”Skolan är prioriterad”

Bättre arbetsmiljö krävs för att lärare ska återvända till skolan, visar SCB:s undersökning.
– Huvudmännen måste rensa i lärarnas arbetsuppgifter, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Nu finns det svart på vitt varför lärare valt att lämna läraryrket och vad som skulle krävas för att locka dem tillbaka. I en undersökning från Statistiska centralbyrån svarar 60 procent av de lärare som lämnat yrket att de kan tänka sig att återvända till yrket igen. Och det som skulle få dem att återvända är rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och en högre lön.

Det är förstås positivt att så många kan tänka sig att återvända, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

– Jag tror att det speglar att skolan är prioriterad och vi ser att skolans attraktivitet som arbetsplats stärks. Men undersökningen visar också vad vi behöver göra för att man faktiskt ska ta steget och komma tillbaka.

Nu har du svart på vitt vad som krävs för att locka tillbaka lärare till skolan, hur tänker du gå vidare?

– När det gäller lönen så gör vi nu stora investeringar. Och för arbetsmiljön gäller det att rensa i de arbetsuppgifter som ligger vid sidan av kärnuppdraget och att anställa andra så att lärare får tid för sitt jobb.

Gustav Fridolin nämner lågstadiesatsningen, där statliga medel går till fler anställda i skolan.

– Och vi kommer behöva fortsätta investera och anställa fler så att lärare kan göra sitt jobb. Det handlar också om att bygga strukturer kring lärarassistenter och annan personal så att lärares möjlighete att göra sitt jobb förbättras.

Undersökningen bekräftar i stora delar det vi redan vet. Lärare är stressade och går ner i tid för att klara jobbet och så vidare. Gör ni tillräckligt, tycker du, för att få till en rimlig arbetssituation eller behöver ni gör ännu mer?  

– Vi har bara börjat. Det behövs mer inverteringar, vi behöver gå vidare och rensa i statliga pålagor, vi har tagit bort en del nationella prov och vi vill gå vidare med att digitalisera de nationella proven. Vi förenklar reglerna kring särskilt stöd.

– Men vi måste också jobba nära huvudmännen så att de rensar och prioriterar bland lärares arbetsuppgifter. Vad gör våra lärare, vad kan vi stryka och vad kan vi flytta till andra yrkeskategorier? Det jobbet måste huvudmännen göra.

Gustav Fridolin menar att de lärare som nu återvänder kan fungera som en katalysator för det jobbet, genom att ställa krav på hur deras arbetsdagar ska se ut för att de ska komma tillbaka.

Du säger att huvudmännen har ett stort ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och skapa rimliga tjänster, med rimligt antal arbetsuppgifter. När du träffar huvudmännen, ligger du på dem om att faktiskt göra detta?

– Ja, det gör jag. När jag träffar huvudmännen är lärarbristen högt upp på dagordningen. Från statens sida bygger ut lärarutbildningen och försöker få upp lärarlönerna. Men det är ju ute på skolorna och hos huvudmännen som man måste göra jobbet med att skapa en arbetsmiljö som läraren trivs med. Det är mitt tydliga krav på huvudmännen.

Kommentera