ulla_hamilton_pengar

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Replik.

”Friskolorna har inte varit lönedrivande”

Replik. ”Ulla Hamilton glömmer att nämna en fråga som är utomordentligt viktig”, skriver Ragnar Sjölander, ordförande för LR Stockholm, och Magnus Ekblom, lärare i Sjölins gymnasium inom Academedia.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, skriver i Skolvärlden nr 6 2017 att friskolereformen lett till en ökad valfrihet för elever och vårdnadshavare och även gett lärarna makten att välja arbetsgivare – en utveckling som, enligt Hamilton, lagt grunden för vad hon anser vara en god löneutveckling för lärarna under perioden 2012–2015.

Friskolorna har utan tvivel bidragit till en mer diversifierad arbetsmarknad där lärarna kan byta mellan privata och kommunala skolor, men vår bild är att lärare snarare rör sig mer mellan olika kommuners skolor och att löneläget knappast är högre inom den fristående sektorn. En ökad rörlighet inom skolans arbetsmarknad har otvivelaktigt spelat en viss roll i de senaste årens angelägna ökning av lärarnas löner, men vi menar att konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor inte haft annat än ytterst marginell påverkan på lärares lönebild, om ens någon alls. 

Faktum är att de löneökningar som Hamilton hänvisar till kom först 20 år efter att friskolereformen genomfördes talar sitt tydliga språk: friskolorna har inte varit lönedrivande. De statliga miljardsatsningarna med karriärreformen och lärarlönelyftet samt legitimationskravet parat med den tilltagande bristen på behöriga lärare är betydligt mer sannolika orsaker till att lärarnas löner äntligen rör sig i rätt riktning.

Vi i Lärarnas Riksförbund delar självklart Ulla Hamiltons uppfattning om att valfrihet är något bra och eftersträvansvärt för såväl elever och deras vårdnadshavare som lärare. I dag har alla elever rätt att önska skola, men i realiteten saknar dock alltför många elever och föräldrar ändå makten att välja, på grund av faktorer som närhetsprincipen och friskolors kösystem. Därför ser Lärarnas Riksförbund nödvändigheten av att utveckla skolvalet i riktning mot en större likvärdighet.

Hamilton uttrycker i sin text att elevers och vårdnadshavares valfrihet på skolmarknaden har ett kompakt stöd i opinionen. Detta påstående är förvisso korrekt, men hon glömmer att nämna en fråga som är utomordentligt viktig för Lärarnas Riksförbund och där en överväldigande majoritet av allmänheten delar vår uppfattning, nämligen den att de skattepengar som staten och kommunerna avsätter för skolverksamhet utan undantag ska komma eleverna och undervisningen till del. I dag kan medlemsföretag i Hamiltons organisation utan begränsningar avsätta pengar till exempelvis vinstutdelning till ägarna, köp av skolor utomlands eller fondering som gör att ett skolföretags marknadsvärde ökar inför försäljning. Detta gör det svenska skolsystemet, för att använda Hamiltons ord, världsunikt.

Under tiden som debatten om vinster i välfärden går vidare väntar vi tålmodigt på att något av medlemsföretagen i Friskolornas riksförbund ska gå i bräschen för att vara en attraktiv arbetsgivare för lärare, med höga löner, förbättrad arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning; faktorer som självklart även gynnar eleverna och deras inlärning.

Ragnar Sjölander, ordförande Lärarnas Riksförbund Stockholms stad, förbundsstyrelseledamot

Magnus Ekblom, lärare i Sjölins gymnasium inom Academedia, styrelseledamot i Lärarnas Riksförbund Stockholms stad

Kommentera