mobilklassrum

Provet har spritts via elevers mobiler.

Fusk

Fusk: Nationella provet i matte spreds

Nationella provet i matematik har spritts via elevers mobiltelefoner, samma dag som provet hålls. Skolverket utreder om provet måste göras om till nästa år – för miljonbelopp.

Den 26 maj står som provdatum för delprovet 2b. Under dagen visade det sig att uppgifter ur provhäftet spridits, via gymnasieelevers mobiltelefoner.

Hur läckan har uppstått är fortfarande oklart för Skolverket, men sedan har bilder av provet spridits via elevers mobiler.

– Vi har inte hittat något på nätet, vi vet inte omfattningen eftersom det har har spridits via elevers mobiler eller sociala medier. Det gör det svårt att säger bedöma omfattningen, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket till Skolvärlden.

Det är bara provdatumet som bestäms centralt, sedan är varje gymnasieskola fri att avgöra när på dagen deras elever ska skriva proven.

Att ogiltigförklara provet skulle innebära att det måste konstrueras om till nästa år, vilket skulle bli dyrt.

– Det är förenat med stora kostnader, flera miljoner kronor. Och förutom pengar så har det kostat tid, för både lärare och elever som lagt ner tid på ett prov som sedan inte kan räknas, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket, till tidningen Expressen.

Det är inte första gången delar av provet sprids. Förra året läckte facit till samma delprov.

Det är inte heller första gången i år som det hamnar grus i maskineriet för de nationella proven. I slutet av april tappade posten bort 2 000 lådor med facit till det nationella provet i engelska för årskurs 9.

Ett sätt att undvika fusk och problem är att digitalisera proven.

– Men det ligger flera år fram i tiden. Skolverket utreder en digitalisering, men då krävs att alla skolor har rätt digital teknik – och så är det inte idag, säger Mattias Ragert.

Lärare kan arbeta som planerat med rättning av proven.

– Vi informerar om proven ska hanteras på annat sätt, säger Mattias Ragert.

Kommentera