vfu_och_praktik_utomlands_0
Utbildning

Fyra studenter: Därför praktiserade vi utomlands

Antalet lärarstudenter som väljer att praktisera utomlands ökar för varje år.
Möt fyra studenter som berättar om sin VFU och praktik i Afrika, Australien och USA. 

Linnéa Blomgren, Mocambique

Pluggar till: Ämneslärare med inriktning svenska och samhällskunskap vid Campus Helsingborg.

VFU: Jag gjorde min första praktik på Skandinaviska skolan i Mocambique i sex veckor under vårterminen 2016.

– Jag var så himla trött på att vara i Sverige och kände att jag behövde komma iväg och göra någonting annat ett litet tag, och då passade det här perfekt för mig.

Hur ser du på skillnaderna mellan länderna?

– Eftersom jag var på en svensk skola så vet jag inte så mycket om hur det är att vara lärare i Mocambique. Jag har mer fått en bild av hur det är att vara lärare i en svensk skola utomlands. Ett ganska talande exempel var att de hade en klass på högstadiet som bestod av blandade elever 7–9 och det vara bara sju elever. Det är väldigt annorlunda jämfört med vad man är van vid i Sverige.

– Det var lyxigt på det sättet att man kunde få bra relation till eleverna när de var så få. Jag tror att det kommer vara helt annorlunda sen när jag arbetar i Sverige. Det kändes lite som en bubbla på skolan.

– Men det fungerade jättebra. Eftersom det var så små klasser så fanns det tid att verkligen bli handledd av lärarna.

Jinnie Stork, Australien

Pluggar till: Grundlärare med inriktning åk 4–6 vid Umeå universitet.

VFU: Vi åkte till England två veckor och Tromsö en vecka med Umeå universitet, men jag hade min praktik under fem veckor i Bendigo i Australien. 

– Det kändes som ett bra tillfälle att se ett annat skolsystem och på så vis även förbereda sig inför det svenska i kontrast till det andra systemet.

– Jag tror att det kan vara lätt att fastna i hur man ska bedriva skolan i Sverige och i vår kontext. Man kan ifrågasätta det lite mer om man vet mer hur andra ser på skola och skolsystem.

Vad hade du mer för nytta av ditt besök inför att arbeta som lärare i Sverige?

– Jag fick upp ögonen för en pedagogisk teori. John Hatties forskning om tio faktorer som påverkar lärandet skulle jag vilja fortsätta lära mig mer om.

– Jag har ju fått en alldeles egen och unik praktik på ett sätt eftersom de flesta har sin VFU enbart i Sverige. Det är kul. Sedan är man kanske lite dålig på att nyttja det senare när jag kommit tillbaka. Jag hade kunnat delge mina klasskamrater bättre. Men jag är glad att jag har gjort det.

Michelle Gavigan, USA

Pluggar till: Studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet. Tog examen 2017.

Studerade utomlands: Pluggade i USA våren 2016, under fjärde terminen på syv-programmet.

– Det var väldigt kul att bara komma dit och vara på det stora campuset och bo i den miljön. Det skiljer sig mycket åt mot Sverige. I USA kretsar hela ens liv runt universitetet. Det gillade jag. Det kändes som att man hamnat mitt i en film.

– Jag plockade ihop kurser som på något sätt gick att jämföra med de kurserna som mina klasskamrater läste i Sverige. Men det gick inte att få till exakt och det är någonting som jag tycker är väldigt positivt. För det gör ju att min utbildning utmärker sig lite jämfört med de som läst i Sverige.

– Egentligen är det inte så stor skillnad mellan syv i Sverige och USA. För mycket av de teorier som vi läser om i utbildningen kommer just från USA och Kanada. Så därför var det lite extra roligt att just få åka dit.

– Jag fick bra handledning i USA. Men jag fick försöka hitta kurser innan på egen hand och det var ett svårt och stort jobb. Ingenting var ju som sagt identiskt. Men det löste sig.

Malin Forslund, Tanzania

Pluggar till: Ämneslärare för gymnasiet i ämnena historia och samhällskunskap, vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Går sin sista termin nu.

VFU: Har gjort sina VFU-­perioder på en statlig ”Advanced Secondary School”, vilket motsvarar svenskt gymnasium. Skolan är en internatskola för pojkar och ligger på landsbygden i Bukoba i Tanzania.

Vad hade du för nytta av ditt besök inför att arbeta som lärare i Sverige?

– Den största nyttan jag har haft av min praktik i Tanzania är ett nytt perspektiv på undervisning, se att elever är intresserade av att lära sig, och tavelteknik! Att enbart ha en svart tavla och krita att använda sig av kräver kreativitet och har hjälpt mig att känna mig trygg i min lärarroll. I can do it!

Varför är det nyttigt att göra sin praktik utomlands?

– Alla studenter borde få chansen att skifta perspektiv, det är väldigt nyttigt. Hur ska jag gå tillväga när jag ska undervisa mina tanzaniska elever i imperialism och kolonisering? Svårt och utmanande, men blev till slut givande för mig och mina elever. Vi fick slå hål på myter åt båda hållen!

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm