distans-elev-laptop

Två av tre elever svarar att distansundervisningen påverkat deras prestation negativt i SO-läraren Fredrik Anderssons egen undersökning.

Coronapademin

Lärarens enkät: Elever säger att fjärrundervisning skadat prestationen

SO-läraren Fredrik Anderssons undersökning visar att eleverna själva befarar ett kunskapstapp. Nu ser både han och de fram emot ”en normal termin”, som eleverna uttrycker det.
– Det känns rätt att återvända till klassrummet i höst, säger han.

Fredrik Andersson, som är styrelseledamot i Lärarnas Riksförbund och SO-lärare på Färsingaskolan i Sjöbo, har undervisat på distans hela våren. När han i vanlig ordning lät sina 130 elever utvärdera kurserna i slutet av terminen adderade han en ny fråga: ”Tror du att du hade klarat SO:n (ännu) bättre med vanlig klassrumsundervisning?”. Två av tre elever svarade ja på den frågan.

– Jag blev nog lite förvånad att det var så många som svarade så. Jag har haft samtal med enskilda elever som uttryckt samma sak, men inte riktigt så många som det här visar. Nu fick de tillfälle att fundera på saken och då kom de flesta fram till att det nog har påverkat dem negativt, säger Fredrik Andersson till Skolvärlden.

Han har inte satt fler F-betyg i år än tidigare, men han menar att man gör fel om man stirrar sig blind på det som mätvärdet för ett eventuellt kunskapstapp.

– När vi diskuterar elevernas prestationer i skolan tenderar vi att fokusera på de som har F. Men vi behöver tänka även på den som fick ett C när de hade kunnat få ett B. Det här går över hela skalan, från de som satsar på att få ett A till de som ligger på gränsen till F. Men i skolsystemet pratar vi om sådant som måluppfyllnad, och om en elev blir behörig till gymnasiet så är det ”check på den” liksom. Då missar vi det här med elevens individuella betygsmål. Har eleven uppnått det målet?

På Färsingaskolan har eleverna varit hemma hela våren med undantag för vissa veckor när en årskurs i taget fick komma till skolan. Fredrik Andersson tycker att det utifrån förutsättningarna har fungerat bra, med tillgång till rätt digitala verktyg och såväl elever som vårdnadshavare har tagit extra ansvar.

– Den allmänna uppfattningen bland mina kollegor är att det har fungerat ganska väl. Men naturligtvis uppfattar alla att något gått förlorat, och vissa elever har uttryckt att de har svårt att motivera sig och strukturera sitt arbete. Och de har allmänt mått sämre, säger han, och tillägger:

– De ser fram emot ”en normal termin”, som de uttrycker det.

Vad var det svåraste med distansundervisningen för dig?

– Rent pedagogiskt har det varit svårt att hjälpa vissa elever så mycket som jag hade önskat. Det är en annan sak att kunna se eleverna i ögonen i klassrummet. Man har bättre koll på vad som behöver göras när man ser sina elever på det viset.

Även samarbetet med andra lärare och övriga på skolan har blivit lidande under våren, menar Fredrik Andersson.

– Stödet från kollegorna har varit lika påtagligt. Vi har haft mycket kontakt via chatt och videomöten, men det är inte samma sak. De där spontana samtalen med kollegor och elever blir plötsligt samtal som måste bokas in. Det gäller ju även kontakten med de andra professionerna på skolan. Tidigare gick man bara förbi deras arbetsrum, men så har det ju inte varit nu. Det har känts tråkigt rent socialt, säger han.

Nu hoppas Fredrik Andersson att regeringens senaste besked – att skolorna ska starta upp med närundervisning till hösten – inte behöver ändras innan det väl är dags.

– Det känns rätt för mig och mina kollegor. Men det ställer ju också krav på att skolan har en riskmedvetenhet och har vissa åtgärder på plats. Jag känner förtroende för att vi kommer ha det här eftersom det har fungerat bra tidigare. Men det är nog någonting som många lärare i Sverige tänker på nu, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm