Anna Ekström pk juni

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vid tisdagens pressträff om hur undervisningen ska genomföras i grund- och gymnasieskolor i höst.

Corona

Anna Ekströms nya besked till lärarna inför höstterminen

Undervisning på plats blir grundregeln i höst. Det är regeringens besked till skolorna.
– Planera för öppna skolor, men håll beredskapen högt, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Grund- och gymnasieskolor går tillbaka till närundervisning i höst. Det meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en digital pressträff på tisdagen.

– I dag vill jag vända mig direkt till skolans personal. Ni har slitit hårt, ovanligt hårt, under ett läsår som inte liknar något annat. Ni förtjänar återhämtning och sommarledighet, men för många rektorer, lärare och andra anställda i skolan är det fortfarande jobb med planering inför höstterminen som görs innan det är dags för er välförtjänta semester. Det är också därför som vi tycker det är angeläget att redan nu ge ett besked om hur vi ser hösten framför oss.

Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar, fortsätter Anna Ekström.

– Under pandemin har vi lärt oss att distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men att närundervisning är det bästa för de allra flesta eleverna. Då kan lärare och elever interagera och dra nytta av alla de praktiska, pedagogiska och också sociala fördelar som en sådan undervisningssituation innebär. Dagens besked är att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor från höstterminens start.

Beslutet innebär att regeringen nu ser över det tillfälliga regelverk som gällt i skolan under coronapandemin, det vill säga förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta .

– Regelverket behöver anpassas till det förändrade smittläget. Behovet av att använda distansundervisning bedöms vara litet under hösten men det måste finnas beredskap i skolan att övergå till distansundervisning om det blir nödvändigt, säger Anna Ekström,

Hon tillägger att regeringen kommer att se över regelverket i god tid inför höstterminen.

Britta Björkholm.

Medverkade på pressträffen gjorde också Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm. Även hon påpekar att Sverige befinner sig i ett läge när smittspridningen går ned.

– Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kan vi räkna med att vi har ett läge med mycket låg smittspridning mot slutet av sommaren och början av hösten, och det är det läge vi har kallat för nivå 1. Det här gäller förstås förutsatt att så många vuxna som möjligt tackar ja till att vaccinera sig när man får det erbjudandet och att vi alla fortsätter hålla koll på och följa rekommendationerna, säger Britta Björkholm.

Situationen gör det också möjligt för skolorna att planera för att närundervisning i alla skolformer för barn och unga till hösten, uppger hon.

– Det blir alltså inte nödvändigt med distansundervisning i förebyggande syfte till hösten som vi har behövt göra under pandemin, men jag vill verkligen betona att risken inte är över. Pandemin kommer fortsatt att pågå ute i världen, det kan fortfarande uppstå lokala utbrott och ovaccinerade barn och unga kan smittas av covid-19.

Britta Björkholm understryker vikten av att skolorna fortsätter med sitt förebyggande arbete mot smittspridning. Elever behöver kunna stanna hemma vid symptom, och det bli aktuellt att testa hela klasser för att stoppa smittspridning.

– Däremot, som vi redan har sagt tidigare, så rekommenderar vi i nuläget inte någon generell regelbunden screening i skolan. Det är för att riskerna och osäkerheterna kring vilken effekt det har överväger, särskilt bland yngre elever, säger hon.

Det måste finnas beredskap och strategier.

Anna Ekström avrundar med att berömma att studentfirandet varit ”betydligt mer lågmält än vad det brukar vara”, och påminner också om att skolan måste vara redo att ställa om, även om utgångspunkten är undervisning på plats i höst.

– Planera för öppna skolor, men håll beredskapen högt, säger utbildningsministern.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, menar att dagens besked betyder att skolan nu arbetar för en återgång till mer eller mindre normal verksamhet till hösten.

– Det är nu viktigt att det görs kontinuerliga riskbedömningar vid eventuella lokala utbrott i skolan till hösten. Det måste finnas beredskap och strategier om smittspridningen åter snabbt ökar, säger hon i ett pressmeddelande.

Efter en mycket hög arbetsbelastning under de senaste tre terminerna behöver lärarna en trygg och lugn verksamhet. Samtidigt, konstaterar Åsa Fahlén, att det stora kunskapstappet som riskerar att bli följden behöver återtas och hämtas igen.

– Det betyder att arbetsgivare och huvudmän måste ta sitt ansvar och i samarbete med våra företrädare planera verksamheten, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm