elev_prao

Till vårterminen 2022 väntas en anstormning av elever som ska ut på prao.

| Foto: Shutterstock
Prao

Hård konkurrens om vårens prao-platser

Till vårterminen 2022 väntas en anstormning av elever som ska ut på prao.
– Läget var ansträngt redan före coronapandemin, säger studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Skolverket uppmanar skolorna att planera för att undvika att alla elever letar praoplatser samtidigt. En möjlig lösning kan vara att tillåta vissa elever att göra sin praktik redan under höstterminen.

– Jag vet att det är många skolor som har genomfört prao även under pandemin. Men till exempel Stockholms stad har beslutat att inte genomföra någon fysisk prao under hösten. För våra elever handlar det om att söka fysisk prao tidigast i vår. Vi kommer, om det blir aktuellt med prao för vår skola under hösten, att återigen genomföra ett alternativt upplägg, en teoretisk arbetsmarknadskunskap, förklarar David Spak, bloggare på Skolvärlden och studie- och yrkesvägledare på Årstaskolan i södra Stockholm.

David Spak.

Han tror att det kommer bli tufft för företagen att ta emot många elever.

– Jag vågar inte säga att det finns en risk att vissa blir utan praoplats i vår men det kan bli så, särskilt med tanke på läget som är nu. Men jag tror att det är för tidigt för företagen att ta emot så pass många elever, pandemin pågår fortfarande. Företagen behöver återhämta sig och få i gång sina verksamheter för att prao ska fylla den funktion som den är tänkt att göra.

Har du något förslag till lösning?

– Många skolor väljer att lägga två praoveckor i stöten, under antingen hösten eller våren. Många under våren. Andra skolor fördelar praon med en vecka under vardera terminen. Jag kan inte ge någon guldlösning, elever ska enligt skollagen genomföra två veckors prao. Mitt förslag är att man fortsätter planera för ett alternativt upplägg samtidigt som man ändå försöker, i den mån det går, att genomföra en fysisk prao.

Bör man hålla öppet för elever att ta med sig sin prao upp till årskurs 9?

– Om man vill genomföra en fysisk prao med årskurs 8, men inte hittar platser, är alternativet att flytta med sig den till nionde klass, att man ger åttorna en vecka under våren och en vecka i nian höstterminen 2022. Det handlar om att man ska genomföra två veckor prao under sin högstadietid. Många skolor väljer att lägga praon i åttan eftersom det är så mycket annat, exempelvis nationella prov, att tänka på i nian. Men det är fullt möjligt att förlägga praon till årskurs 9, det finns ingenting som stoppar det.

Att Skolverket uppmanar skolor att planera för att undvika att alla elever letar praoplatser samtidigt är en svår uppgift, menar David Spak.

– Allt måste koordineras så att inte veckorna krockar. Det här är någonting som varje huvudman centralt måste se över. Vi har ett exceptionellt läge och därför kan det inte ligga på enskilda skolor att stämma av med grannskolorna. Jag anser att det är ett huvudmannabeslut

När tror du att skolorna är i fas och kan rulla på med traditionell prao som tidigare?

– Åtminstone inom ett eller två år. Det handlar inte bara om att skolorna ska återanpassa sig utan även företagen. Vi måste tänka på företagen och ha en ömsesidig dialog. De enda som har krav på sig att genomföra prao är skolorna, företagen har ingen skyldighet att ta emot elever även om det är önskvärt, påminner han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm